Gặp Nhau

Lâu ngày nhận ra bạn cũ
Rũ vào quán vắng cà phê
Ngồi ngắm giọt dài giọt ngắn
Một trời dĩ vãng hiện về…

Cuộc đời tái tê dâu bể
Hồi nhỏ bạn bè thân thương
Miếng đường chùm dâu trái ổi
Chia đôi mỗi ngày đến trường

Lớn lên gặp cảnh quê hương
Đạn bom ruộng vườn tơi tả…
Thằng là cán bộ Bắc Việt
Đứa làm sĩ quan Cộng Hòa

Xót xa…tháng Tư ngừng bắn
Thắng, Thua mỗi đứa một bên
Tản hàng bao năm gặp lại
Quên mặt chỉ còn nhớ tên

Thằng thắng: bây giờ thương binh
Đang theo dân oan đòi đất
Đứa thua: Việt Kiều về nước
Gặp lại… ngồi nhắc chuyện đời…

Cà phê đã nguội lâu rồi
Sài Gòn nắng giăng hứng bụi
Bạn ngồi nghĩ ngợi…không nói ?
Tự nhiên lòng tôi bùi ngùi !

Thăm Sài Gòn 201…
Sông Cửu


 
*