Dec 04, 2021

Tác giả

Trương Nghĩa Kỳ
ko

Tất cả các bài của tác giả Trương Nghĩa Kỳ:

Ngưỡng Vọng Tháp Chàm - Thơ mới hiện đại VN - Apr 05, 2021
Khi Biển Dâng Thủy Triều - Thơ đấu tranh - May 10, 2020
Việt Nam Tân Kỷ Nguyên - Thơ đấu tranh - Jun 25, 2018
Kìa Con Mèo - Thơ mới hiện đại VN - Apr 23, 2018
Ngày 1 Tháng 4 Năm 2018 - Thơ đấu tranh - Apr 01, 2018
31 tháng 3 năm 2018 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 01, 2018
Biết Đâu Là Chỗ Hẹn - Thơ mới hiện đại VN - Mar 22, 2018
Nhân Hôm Nay Ngày Quốc Tế Phụ Nữ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 08, 2018
Mồng Bốn Tết Năm Con Chó - Thơ mới hiện đại VN - Feb 19, 2018
Ôi Một Bài Thơ - Thơ đấu tranh - Feb 03, 2018
Con Gia Gia Là Cái Con Gì - Thơ mới hiện đại VN - Sep 25, 2017
Tuyên Ngôn Đà Lạt - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2017
30 Tháng 4 Một Chín Bảy Lăm - Thơ tân hình thức - Jan 11, 2017
Trên Sân Khấu Dưới Cuộc Đời - Thơ mới hiện đại VN - Aug 26, 2016
Ngày Dài Nhất - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2015
Cảm Ơn Em Giọt Lệ Nhỏ Xuống Bài Thơ Này - Thơ mới hiện đại VN - Feb 21, 2015
Những Giọt Nước Mắt Khô - Thơ mới hiện đại VN - Mar 09, 2012
Lỡ Đò Lịch Sử… - Thơ mới hiện đại VN - Nov 02, 2011
Trưa Trề Trưa Trật - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2011
Bài Thơ Này Nếu Chan Hòa Lệ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 25, 2011
Việt Kiều Adieu Việt Nam - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2011
Mỗi Ngày Đọc Báo - Thơ mới hiện đại VN - Sep 01, 2011
Mồng Bảy Tháng Bảy Thất Tịch - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2011
Về Thăm Con Hẽm Cũ - Thơ mới hiện đại VN - Oct 19, 2010
Khung Cửa Hẹp - Thơ mới hiện đại VN - Aug 03, 2010
Phim Trăng Non Đoạt Giải - Thơ mới hiện đại VN - Jun 07, 2010
Oan Trái Việt Nam - Thơ mới hiện đại VN - May 20, 2010
Một Bài Thơ Kỷ Niệm - Thơ mới hiện đại VN - Feb 20, 2010
Mưa Tháng Chạp - Thơ mới hiện đại VN - Dec 20, 2009
Trạch Gầm - Thơ mới hiện đại VN - Sep 18, 2009
Sài Gòn Năm 1984 - Thơ mới hiện đại VN - Jun 22, 2009
THƠ TRƯƠNG NGHĨA KỲ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 17, 2009