Dec 04, 2021

Thơ đấu tranh

Khi Biển Dâng Thủy Triều
Trương Nghĩa Kỳ * đăng lúc 04:43:36 AM, May 10, 2020 * Số lần xem: 340

Khi Biển Dâng Thủy Triều

 
Mấy hôm nay người ta đau đớn nói với nhau:
"Thằng Hồ Duy Hải Bị Kết Án Tử Hình!".
Mười hai năm nhiều phiên tòa xử tội giết người của nó
Mười hai năm nay nó bị tạm giam.
 
Phiên Tòa "Dám Đốc Thẩm" mười bảy người cầm chầu
đồng thanh:  Bản Chất Vụ Án Không Thay Đổi!
nghi can vẫn chưa là bị cáo
không có mặt để nghe!
 
Hơn mười hai năm nó ở trong tù
nó khai "Tôi Giết Người"
không ai biểu nó khai như vậy
vì không có ai chứng kiến nó khai gì.
 
Nó nhận tội!
Đúng hay sai, hỏi Chúa!
Nó "Sát Nhân" thì "Giả Tử" thôi.
Tôi học Luật.  Tôi không là Luật Sư.  Tôi không có ý kiến!
 
Mấy hôm nay nghe đồn vang rân:
"Sẽ có một Luật Sư thảo Bản Kiến Nghị
và ít nhất một triệu người sẽ ký
"kính dâng" lên Chủ Tịch Nước xin tha tội cho tử tù!
 
Tôi chưa biết đó là Luật Sư nào.
Mà cũng không cần biết!
Vì biết làm chi kẻ dư công làm việc tào lao?
Ai ai cũng thấy rõ Phiên Xử Bất Công, làm Luật Sư để làm gì?
 
Để làm gì?  Để làm gì?
Để xé bỏ cái bằng Luật của mình đi!
Để phản đối công khai một chế độ Công Khai Dóc Cả Đám!
"Dám Đốc Thẩm" là đó!  Dám không?
 
Như Dải Phóng là kia!
Thành Phố Hồ Chí Minh ngày nào cũng đầy tin trộm cướp!
Hồ Duy Hải chết trẻ nó sẽ không bao giờ là Cụ Hồ
nhìn thành phố mang tên ông Cố Nội nó!
 
Hăm Mốt Lê Lai, Hăm Hai Lê Lợi
không ai chờ đợi Hăm Nào tảo mộ Lê Nin
Hỡi Một Luật Sư Anh Minh
xé cái bằng Luật của mình đi để thay đổi một Đất Nước!
 
Khi biển dâng thủy triều
sông nào cũng chảy ngược
dân tộc Việt nhất định sẽ làm được
một Chuyện Rất Hãi Hùng!
 
Trương Nghĩa Kỳ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.