Dec 13, 2017

Tác giả

nguyễn minh phúc

nguyễn minh phúc
  hiện sống ở Kiên Giang- miền Tây Nam bộ -VN

Nguyen minh phuc
minhphucnhabaokg@gmail.com
 

Tất cả các bài của tác giả nguyễn minh phúc:

còn nắng sau đồi / chẳng giữ được người / cõi về im lặng - Thơ mới hiện đại VN - Dec 11, 2017
nỗi nhớ mùa đông - Thơ mới hiện đại VN - Dec 05, 2017
3 bài thơ cho Đà Lạt - Thơ mới hiện đại VN - Nov 15, 2017
nghe chiều hấp hối / mùa hoa rụng - Thơ mới hiện đại VN - Nov 02, 2017
Người còn nhớ một chiều Phan Thiết - Thơ mới hiện đại VN - Nov 02, 2017
lặng lẽ Ya Ly / Thung lũng hoa vàng/ Lời cuối Huyền Trân - Thơ mới hiện đại VN - Oct 28, 2017
thắp những cơn mê /tháng năm xưa ai nhớ/ hồi chuông cuối đời - Thơ mới hiện đại VN - Oct 23, 2017
là những miếu đền & chìm giữa vô thường - Thơ mới hiện đại VN - Oct 18, 2017
trên đỉnh Phăng xi Păng - Thơ mới hiện đại VN - Oct 17, 2017
quanh đời hư không / khâu những tàn phai / Xin em - Thơ mới hiện đại VN - Oct 12, 2017
Thì Thôi Lệ Rớt Mưa Đầy / Rẽ Khúc Đời Nhau - Thơ mới hiện đại VN - Oct 08, 2017
Lại Về Với Mẹ Ta Thôi / Ngỡ Gió Bên Trời - Thơ mới hiện đại VN - Oct 06, 2017
Mây Trôi Cuối Ngàn / Chìm Khuất Đời Nhau - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2017
lời cho thị Nở - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2017
Áo Lụa Mùa Thu - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2017
Mây Trắng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2017