Oct 19, 2017

Tác giả

nguyễn minh phúc

nguyễn minh phúc
  hiện sống ở Kiên Giang- miền Tây Nam bộ -VN

Nguyen minh phuc
minhphucnhabaokg@gmail.com
 

Tất cả các bài của tác giả nguyễn minh phúc:

là những miếu đền & chìm giữa vô thường - Thơ mới hiện đại VN - Oct 18, 2017
trên đỉnh Phăng xi Păng - Thơ mới hiện đại VN - Oct 17, 2017
quanh đời hư không / khâu những tàn phai / Xin em - Thơ mới hiện đại VN - Oct 12, 2017
Thì Thôi Lệ Rớt Mưa Đầy / Rẽ Khúc Đời Nhau - Thơ mới hiện đại VN - Oct 08, 2017
Lại Về Với Mẹ Ta Thôi / Ngỡ Gió Bên Trời - Thơ mới hiện đại VN - Oct 06, 2017
Mây Trôi Cuối Ngàn / Chìm Khuất Đời Nhau - Thơ mới hiện đại VN - Oct 04, 2017
lời cho thị Nở - Thơ mới hiện đại VN - Sep 30, 2017
Áo Lụa Mùa Thu - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2017
Mây Trắng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2017