Mây Trôi Cuối Ngàn


Nghe đời vọng những cơn đau
Quê hương thả khói mây sầu giăng mưa
Người đem thương nhớ về chưa
Mà tôi còn đứng hiên xưa ngỡ ngàng

Gửi trăm cơn mộng bẽ bàng
Về hong nhang khói cho tàn giấc mơ
Còn không bến đợi sông chờ
Tình theo con sóng mưa mờ mịt trôi

Em xa giờ cũng xa rồi
Chỉ còn vọng bóng mây trôi cuối ngàn 
Thuở bềnh bồng những sương tan
Còn đâu ngày tháng lỡ làng mưa bay

Thôi tình xa một tầm tay
Đành thôi buổi ấy buốt ngày biệt ly
Còn đây lại đắng cay gì
Người năm tháng cũ mang đi mất rồi…


                                Nguyễn Minh PhúcImage result for trang hinh dong images


Chìm Khuất Đời NhauTôi ngồi đợi một mùa trăng
Ngày hiu hắt gió đêm giăng sương mù
Khẽ khàng  vọng một lời ru
Bóng ai đổ xuống mịt mù trần gian

Hắt hiu sương khói trên ngàn
Mà nghe vọng lại mưa tàn bến sông
Ngỡ con sóng thở bềnh bồng
Chiều dần đổ bóng hư không đại ngàn

Còn không ngày hắt hiu tàn
Có ai về giữa trần gian bụi mù
Mưa cuồng  chạm bóng thiên thu
Nghe con sóng vỗ lời ru sông hồ

Gửi tình vào cõi hư vô
Đâu hay hồn đã quanh mồ khói bay…

                           Nguyễn Minh Phúc