Dec 03, 2020

Tác giả

Nguyễn Ngọc Kiên
Hình ảnh
#1
ngoc kien nguyen
ngockien62@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Ngọc Kiên:

Lối Nói Khoa Trương Trong Khẩu Văn Của Nguyễn Quang Lập Phần 3 - Tiểu luận - Tạp bút - Jul 20, 2018
Lối Nói Khoa Trương Trong Khẩu Văn Của Nguyễn Quang Lập Phần 2 - Tiểu luận - Tạp bút - Jul 10, 2018
Lời Nói Khoa Trương Trong Khẩu Văn Của Nguyễn Quang Lập - Tiểu luận - Tạp bút - Jul 06, 2018
Một Số Phương Tiện Và Biện Pháp Tu Từ Biểu Thị ... - Biên khảo - Jun 29, 2018
Sử Dụng Cường Điệu Và Bổ Ngữ Trình Độ... - Biên khảo - Jun 25, 2018
Những Thành Ngữ Có Xuất Xứ Từ Thơ Cổ Điển và Điển Cố Kì 27 - Biên khảo - Jun 05, 2018
Những Thành Ngữ Có Xuất Xứ Từ Thơ Cổ Điển và Điển Cố Kì 25 & 26 - Biên khảo - May 28, 2018
Thành Ngữ Khoa Trương Trong Tiếng Hán - Biên khảo - May 18, 2018
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố (Kì 24) - Biên khảo - May 13, 2018
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố (Kì 23) - Biên khảo - May 07, 2018
Xử Dụng Cường Điệu Và Bổ Ngữ ... - Biên khảo - Apr 25, 2018
Thơ Mạnh Giao - Thơ dịch - Mar 14, 2018
Nhà Thơ Mạnh Giao - Thơ dịch - Feb 27, 2018
Lý Hạ - 李賀 (Quỷ Thi Lý Hạ) - Thơ dịch - Jan 30, 2018
Dịch Thơ Cao Biền - Thơ dịch - Sep 14, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 18 - Thơ dịch - Sep 07, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 17 - Thơ dịch - Aug 31, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 16 - Thơ dịch - Aug 24, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 15 - Thơ dịch - Aug 17, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 14 - Biên khảo - Aug 08, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 13 - Biên khảo - Aug 03, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 12 - Biên khảo - Jul 25, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 11 - Thơ dịch - Jul 18, 2017
Chúng Ta Là Đồng Loại - Truyện cổ tích - Dân gian - Jul 18, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 10 - Biên khảo - Jul 10, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 9 - Thơ dịch - Jul 04, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 8 - Thơ dịch - Jun 27, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 7 - Biên khảo - Jun 22, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 5 & 6 - Biên khảo - Jun 14, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái 3 - Thơ dịch - Jun 10, 2017
Đường Thi - Chủ Đề Biên Tái - Thơ dịch - Jun 05, 2017
Thơ Biên Tái - Thơ dịch - May 30, 2017
Chùm Thơ Về Hoa Bằng Lăng - Thơ mới hiện đại VN - May 22, 2017
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố 54 - 59 - Biên khảo - May 18, 2017
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố 29 - 31 - Biên khảo - Apr 14, 2017
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố 21 - 28 - Biên khảo - Apr 06, 2017
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ và điển cố 11 - 20 - Biên khảo - Mar 29, 2017
Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ và điển cố 1 - 10 - Biên khảo - Mar 22, 2017
Tứ tuyệt Nguyễn Ngọc Kiên - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2017
Vui buồn cùng phây-búc (facebook) - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2017
Hà Nội quê tôi - qua Lời bình Nguyễn Ngọc Kiên - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 15, 2017
Viết Giữa Đầm Sen / Khóm Hồng Trước Sân - Thơ mới hiện đại VN - Mar 12, 2017
Ngày chủ nhật vắng em - Thơ mới hiện đại VN - Mar 02, 2017
Trở về với rạ với rơm - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2017
thơ Lục Du - Nguyễn Ngọc Kiên dịch - Thơ dịch - Feb 22, 2017
Sử dụng so sánh tu từ biểu thị khoa trương trong tiểu thuyết - Viết về tác giả & tác phẩm - Feb 22, 2017
Lối Nói Khoa Trương Trong Tác Phẩm ... - Viết về tác giả & tác phẩm - Feb 21, 2017
Các phương tiện biểu thị khoa trương trong ... - Viết về tác giả & tác phẩm - Feb 21, 2017
Dưới Tán Bằng Lăng & Em Neo Anh Lại Với Đời - Thơ mới hiện đại VN - Feb 20, 2017
Gặp Lại dáng Hình Em - Thơ mới hiện đại VN - Feb 18, 2017