Jan 24, 2021

Tác giả

Băng Ðình
Hình ảnh
#1
Vũ Băng Ðình
#2
Vũ Băng Ðình

Hộ Tịch: Vũ Băng Ðình (1934), Hưng Yên.
Tuổi: Giáp Tuất
Nguyên Quán: Thôn Nại (Cầu Nại), Hưng Hà (Hưng Nhân), Thái Bình.
Văn Hóa: Học Sinh Tam, Nhị (10,11) Sinh Ngữ, Chu Văn An Hànội.

Chuyên Môn: Ðạo Diễn Truyền Hình Ðiện Ảnh.
(Học bổng do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cấp)

Quân Vụ: Tình nguyện nhập ngũ Khóa 6 SVSQ Trừ Bị Thủ Ðức, cải ngạch Hiện Dịch.
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ 1 TÐ 3/12 Sư Ðoàn 4 Dã Chiến.
- Q. Ðại Ðội Trưởng ÐÐ Văn Nghệ, TÐ Chiến Tranh Tâm
Lý.
- Ðại Ðội Trưởng ÐÐ 102 Chiến Tranh Chính Trị, TÐ 10
CTCT

- Ðạo Diễn Truyền Hình Quân Ðội

Công Vụ: Ðệ Nhất Cộng Hòa

Phóng Viên Ðặc Trách Dinh Ðộc Lập.

Ðệ Nhị Cộng Hòa

Công Cán Ủy Viên tại Văn Phòng Bí Thư, Trưởng Phái
Ðoàn kiêm Giám Ðốc Báo Chí Phủ Tổng Thống.
Quản Ðốc Trung Tâm Quốc Gia Ðiện Ảnh kiêm Chánh Sự
Vụ Sở Thời Sự Nha Vô Tuyến Truyền Hình Việt Nam
(THVN Băng Tần 9).

Sở Thích: Sáng tác và dịch thuật.Kim Van Kieu 0101 - Thuy Kieu Thuy Van -

Tất cả các bài của tác giả Băng Ðình:

Hát Ô Hành Số 4 (Mạt Lộ Ca) - Thơ xướng họa - Sep 06, 2010
Thanh Hiên thi tập - 清 軒 詩 集 - từ # 1 - # 53 (Hồng Vân ngâm Ai Thương Kiều) - Trường thiên lục bát - Aug 30, 2010
Thanh Hiên Thi Tập # 140 - # 159 - Trường thiên lục bát - Jul 01, 2008
Thanh Hiên Thi Tập # 200 - Het - Trường thiên lục bát - Jul 01, 2008
Thanh Hiên Thi Tập - từ # 70 - # 99 - Trường thiên lục bát - Jul 01, 2008
Thanh Hiên Thi Tập - từ # 54 - # 69 - Trường thiên lục bát - Jul 01, 2008
Thanh Hiên Thi Tập # 100 - # 119 - Trường thiên lục bát - Jul 01, 2008
Thanh Hiên Thi Tập # 120 - # 139 - Trường thiên lục bát - Jul 01, 2008
Thanh Hiên Thi Tập # 180 - # 199 - Trường thiên lục bát - Jul 01, 2008
Thanh Hiên Thi Tập # 160 - # 179 - Trường thiên lục bát - Jul 01, 2008