Jul 23, 2024

Đường thi Việt Nam

Tịnh Và Lạc - Thường Và Ngã
Lê Kim Thượng * đăng lúc 01:18:58 PM, Jun 04, 2024 * Số lần xem: 65
Hình ảnh
#1

 


  
            

 
                      Thơ  Đường Luật 2024

 “ Tịnh ” Và “ Lạc ”

Tìm nguồn “Lạc – Tịnh” giữa vô biên
Chợt gặp vầng trăng sáng cửa Thiền
Ngũ dục thực danh nhiều thống khổ
Lục trần thanh sắc lắm ưu phiền
Thiền hành tuệ giác nơi bèo bọt
Chánh niệm tĩnh tâm chốn đảo điên
Sinh tử, Niết bàn hai hóa một
“Niêm hoa vi tiếu…” cõi thần tiên
“ Thường ” Và “ Ngã ”

Vô thường, vô ngã chốn trần gian
Có cũng như không sớm lụi tàn
Huyễn hoặc “Cái tôi” làm khổ sở
Mơ hồ “Cái thấy” tới gian nan
“Cái nghe” quán thế từ bi tới
“Cái thở” gieo duyên chánh niệm an
Giải thoát tìm trăng nơi cõi Bụt
Tiêu diêu dạo bước giữa thanh nhàn

Nha Trang, tháng 6. 2024
LÊ KIM THƯỢNG 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.