Tập Thiền

Ngồi thiền nghe gió thoảng hương xa
Tịch lặng vầng trăng ngã bóng tà
Lạc lối vô ngôn trong huyễn ngã
Mịt mờ tuệ giác giữa ta bà
Định tâm vẫn thấy lòng mê hoặc
Quán vọng còn buồn tiếng tụng ca
Úp mặt vào tường thân đối bóng
Mơ màng Hư – Thực cõi phù hoa


❤ 🌹 ❤


Trăm Năm

Trăm năm cõi tạm biết về đâu
Thoáng chốc còn không cuộc biển dâu
“Cái thấy”,”Cái nghe” thành huyễn hoặc
Pháp thân, pháp lạc hóa lo âu
Niết Bàn bất diệt đâu mơ tưởng
Thượng Đế không sinh bởi nguyện cầu
Quán chiếu tìm ra nguồn sự sống
Chân như định tĩnh giải phiền sầu

Nha Trang, tháng 6. 2024
LÊ KIM THƯỢNG