Dec 03, 2020

Tác giả

Lê Kim Thượng
Hình ảnh
#1
#2
Sinh Lê
lekimthuongtho@gmail.com

Tất cả các bài của tác giả Lê Kim Thượng:

Trăng Gầy 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - May 05, 2017
Trang Đài 1 - 2 - 3 - Thơ mới hiện đại VN - Apr 25, 2017
Vườn Mộng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 16, 2017
Phiêu Bồng - Thơ mới hiện đại VN - Apr 10, 2017
Góc Biển - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2017
Dệt Mộng - Thơ mới hiện đại VN - Mar 27, 2017
Bâng Khuâng - Thơ mới hiện đại VN - Mar 16, 2017
Hoàng Lan - Thơ mới hiện đại VN - Mar 06, 2017
Lục Bát Trăng 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Feb 26, 2017
Quê Xa - Thơ mới hiện đại VN - Feb 18, 2017
Chùm Lục Bát Xuân 1 - 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jan 07, 2017
Tình Khúc 9 - 10 - Thơ mới hiện đại VN - Dec 28, 2016
Tình Khúc 7 - 8 - Thơ mới hiện đại VN - Dec 12, 2016
Chùm Lục Bát Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Nov 28, 2016
Chiêm Bao - Thơ mới hiện đại VN - Nov 21, 2016
Tình Khúc 5 – 6 - Thơ mới hiện đại VN - Nov 12, 2016
Thơ  Tình  Lục  Bát  - Tình   Khúc  3 – 4 - Thơ mới hiện đại VN - Oct 28, 2016
Bụi Trắng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 24, 2016
Mê Trầm - Thơ mới hiện đại VN - Sep 17, 2016
Tình Khúc 1 – 2 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 12, 2016
Vọng Cố Nhân - Thơ mới hiện đại VN - Sep 04, 2016
Đêm Thánh - Thơ mới hiện đại VN - Aug 15, 2016
Nguyệt Bạch - Thơ mới hiện đại VN - Aug 02, 2016
Bóng Xế - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2016
Vấn Vương - Thơ mới hiện đại VN - Jul 18, 2016
Lục Bát Trăng - Thơ mới hiện đại VN - Jul 10, 2016
Bội Thề - Thơ mới hiện đại VN - Jul 01, 2016
Đất Hứa / Cõi Mộng - Đường thi Việt Nam - Jul 01, 2016
Tình Đầu / Vu Quy - Đường thi Việt Nam - Jun 25, 2016
Lỗi Hẹn - Thơ mới hiện đại VN - Jun 25, 2016
Niết Bàn / Cõi Bụt - Đường thi Việt Nam - Jun 18, 2016
Tình Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 18, 2016
Đò Đưa - Thơ mới hiện đại VN - Apr 24, 2016
Núi Vộng Phu & Một Mai - Đường thi Việt Nam - Apr 24, 2016
Tình Cờ & Xao Lòng - Đường thi Việt Nam - Apr 11, 2016
Nhớ Nhà - Thơ mới hiện đại VN - Apr 11, 2016
Biển Dâu & Cõi Mộng - Đường thi Việt Nam - Apr 03, 2016
Cố Hương - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2016
Trăng Thề & Phố Cũ - Đường thi Việt Nam - Mar 27, 2016
Tan Trường - Thơ mới hiện đại VN - Mar 27, 2016
Nhiệm Mầu & Cõi Bụt - Đường thi Việt Nam - Mar 19, 2016
Quê Chờ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 19, 2016
Nhật Nguyệt - Thơ mới hiện đại VN - Mar 14, 2016
Liêu Trai / Bóng Mây - Đường thi Việt Nam - Mar 13, 2016
Giữa Quê Người & Một Ngày Qua - Thơ xướng họa - Mar 06, 2016
Ngập Ngừng … - Thơ mới hiện đại VN - Mar 06, 2016
1. Cố Hương - 2. Ca Dao - Đường thi Việt Nam - Feb 23, 2016
Ước Gì - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2016
Chiều & Tứ Trấn Long Sơn - Thơ dịch - Feb 17, 2016
Ánh Trăng Ao / Trăng Quê - Thơ xướng họa - Jan 22, 2016