Nov 18, 2019

Viết về tác giả & tác phẩm

Diên Nghị Với Bài thơ Bế Nắng Bồng Mưa - Huệ Thu - Jan 31, 2018
Hé Mở Cánh Cửa Bến Đổ Của Tứ Thơ - Phạm Đức Nhì - Jan 24, 2018
Tản Mạn Với Và Khi Em Khóc Thơ Hoàng Lộc - Châu Thạch - Jan 24, 2018
Đi Vào Cõi Thơ Tuệ Sỹ - Bùi Giáng (1926 -1998) - Jan 20, 2018
Tô Đông Pha Những Phương Trời Viễn Mộng - Thích Tuệ Sỹ - Jan 20, 2018
Đọc “không khóc ở đây” Thơ Trương Đình Phượng - Châu Thạch - Jan 15, 2018
Em lớp sáu - Bùi Bảo Trúc - Jan 15, 2018
Thơ Hạ Quốc Huy và lời cảm nhận của Phạm Hiền Mây - Phạm Hiền Mây - Jan 14, 2018
Thế Thái Nhân Tình Qua Thơ Đặng Xuân Xuyến - Đỗ Anh Tuyến - Jan 14, 2018
Đọc Người Lính Già Chống Gậy Đón Xuân - Châu Thạch - Jan 12, 2018
Người Từ Tinh Cầu Khác Trong Cánh Đồng - Phạm Đức Nhì - Jan 01, 2018
Văn Học Dân Gian Quảng Nam - Đà Nẵng Dưới Mắt Nhà Thơ - Châu Thạch - Dec 25, 2017
Cánh Đồng - Một Bài Thơ Lạ - Phạm Đức Nhì - Dec 19, 2017
Nhà Thơ Tình. Ông Hoàng Thơ Tình Xuân Diệu. - Trần Thị Hiếu Thảo - Dec 14, 2017
Giới Thiệu Sắc Màu Thơ Nguyễn Thanh Bá - Châu Thạch - Dec 11, 2017
Em Một Bài Thơ Tình Hay Của Đặng Xuân Xuyến - Đặng Xuân Xuyến - Dec 06, 2017
Từ Mộ Tù Binh Đến Thơ Dư Mỹ - Châu Thạch - Nov 29, 2017
Đọc Nhà Thơ Trẻ Phan Nam - Châu Thạch - Nov 21, 2017
Đọc Tình Nhân Ơi của Trần Hạ Vi - Đặng Xuân Xuyến - Nov 18, 2017
Đọc Những Sến Khúc ... - Châu Thạch - Nov 13, 2017
Đọc Tình Nhân Ơi của Trần Hạ Vi - Châu Thạch - Nov 09, 2017
“Chấp Chới” - Một bài thơ lạ về cấu tứ * - Đặng Xuân Xuyến - Nov 05, 2017
Đọc thơ người ly khách TRẦN VẤN LỆ - Lại Quảng Nam - Nov 05, 2017
Xuân Hương Và Hồ Xuân Hương - Thái Uyên - Oct 23, 2017
Đọc Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười - Châu Thạch - Oct 23, 2017