Jan 17, 2021

Tác giả

Nguyên Thường
Hình ảnh
#1
#2

nguyenvietthuong52@gmail.com

Lương Y Nguyễn Viết Thưởng hiệu Nguyên Thường
hiện ở 254/18 Phan Chu Trinh, Huế.VN

Tất cả các bài của tác giả Nguyên Thường:

Cảm Tácc Về Mẹ - Thơ mới hiện đại VN - Feb 04, 2012
Tôi Đưa Em Về - Thơ mới hiện đại VN - Jan 22, 2012
Tât Cả Là Tình - Thơ mới hiện đại VN - Jan 22, 2012
Tất Cả Là Tình - Thơ mới hiện đại VN - Jan 10, 2012
Tôi Đưa Em Về - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2011