Feb 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thật Giả
Nguyễn Nguyên Thường * đăng lúc 09:06:18 AM, Oct 14, 2015 * Số lần xem: 1442
Hình ảnh
#1


Đời có mấy để lầm mê, cuồng vọng
Tâm ma hằn dựa thế dễ bùng lên
Ngẫm xưa nay mới, cũ có hợp dòng
Khổ nhục, vui buồn hằn trong dạ mãi
Sự đời nên nghĩ suy, nhớ lại
Thuở hoa niên cho đến buổi bạc đầu
Cõi trần ai mấy ý luận trước sau
Vẫn biết đời không gì là tất cả
Mọi sự cao, thấp đều chẳng lạ
Thật, giả sự đời lắm lúc cũng hóa không
Vì ta là hạt cát giữa vô cùng
Khép mắt: Màu ảo hư mãi tối
Chỉ còn tâm dẫn lối mình đi
Mở mắt: An, lạc, ái, sầu bi
Những điều làm cho ta suy nghĩ
Bởi thật, giả thường lồng xen lẫn lộn
Hư tưởng, ảo vọng là cội nguồn bào mòn ý sống
Chấp ngã, mê lầm dễ lạc chốn mê lung
Dù chi cũng ở trong lòng
Lấp đi thật ấy, giả tòng mênh mông
Đời người như đám phù vân
Nổi trôi buổi sớm chiều dần về đâu
Tự thắp đuốc để tâm soi tỏ
Phá ải cuồng soi rõ lối đi
Nhân sinh phù phiếm hạn kỳ
Minh tâm phân biệt thật, hư mới lành

Xa, gần chớ nên tưởng tượng
Vạch đường chớ khiên cưỡng trước sau
Tụng, hô nào phải nhịp cầu
Muôn năm trơ đó riêng sầu còn đây
Tâm trong lòng sáng ý này
Tiếng, hình mãi đọng cố xây làm gì
Nghĩ suy cặn kẽ mê si
Mấy rồi cũng bỏ còn chi mơ màng 
Thế kia dù gánh nặng mang
Giả trao cảnh ảo, thật tàn nỗi vương
Tâm hung thường hiện con đường
Mù mờ phân biệt không tường thiệt hư.

                                         Nguyên ThườngÝ kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.