Feb 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thành Bại
Nguyễn Nguyên Thường * đăng lúc 01:46:28 AM, Jul 06, 2016 * Số lần xem: 1476
Hình ảnh
#1

Sinh ra ta là cha mẹ

Dưỡng dục ta khôn lớn là cha mẹ
Nào hãy tìm đi trong bốn bể
Chẳng một ai công to như thế
Ta sống ở đời có những lúc đói no đừng kể
Bởi bãi bể nương dâu thói thế xưa nay
Đường đời ta đi có rủi, có may
Thành thì gọi vận đến biết nắm lấy thời cơ
Bại thì coi như không có số
Cho nên chuyện thành, bại ở đời
Thật đáng bàn, đáng nghĩ
Vậy làm bất cứ việc gì
Điều cần nhất phải cố hết sức thôi
Vì thành ai cũng muốn, bại ai cũng chê
Việc khó ta làm có suy nghĩ
Mà gặp dễ cũng phải đắn đo
Trước sau, trên dưới, trái phải tỏ tường
Phân định rạch ròi minh bạch
Ví dù có bại chăng thì cũng nên làm lắm lắm
Như cha mẹ nuôi ta trăm cay ngàn đắng
Vất vả ngày đêm công cao như trời bể
Vun bồi cho ta mà sức tổn trí mòn
Chỉ mong một ngày ta thành đạt
Vậy sự thành, bại xa gần là ở đó
Nếu trồng cây mà bỏ mặc cho trời
Thì mong chi ngày đơm hoa kết trái
Ngại khó không làm coi như bại
Sống thiếu suy trăm việc trải cũng thừa
Ví như nhà bác học kia
Thành công lắm lúc một đời lao tâm khổ trí
Trăng có khi tròn, khi khuyết
Trời có khi nắng, khi mưa
Sự đời khi thừa, khi thiếu
Đem sức, trí tuệ cố gắng để mong thành
Dẫu có bại thì cũng là do số vậy
Đừng ngại lời chê khi ta chưa đầy đủ
Hãy ươm dòng suy nghĩ nghĩa cạn, sâu
Đường đời nhớ kỷ trước sau
Sáng tâm, hùng lực mới cầu được vinh
Làm người kiên nhẫn điều cần
Đúng sai, hư thực nên phân rõ ràng
Chán nản vô tâm, dốc lòng chí quyết
Bại, thành cùng bước dõi đời ta.

                                           Nguyên Thường

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.