Feb 24, 2024

Bài giới thiệu

Bệnh Huyễn Vựng (Rối loạn tiền đình)
Nguyễn Nguyên Thường * đăng lúc 09:53:33 AM, Sep 20, 2016 * Số lần xem: 1468

Huyễn Vựng

(Rối loạn tiền đình)

Huyễn vựng là tiền đình rối loạn
Do can phong hóa hỏa gây nên
Lại do khí huyết và can thận
Đờm ẩm nhiễu phiền cũng đúng tên.

1.Chứng hư:
 a.Triệu chứng:

  Đột ngột mắt hoa và chóng mặt
  Nhà quay đảo lộn, đất xoay nghiêng
  Thường là mấy tiếng hay vài bữa
  Huyễn vựng chứng hư chớ có quên.

 b.Các vị thuốc dùng:
  Sinh khương, bán hạ chế, đơn sâm
  Ngưu tất, sa tiền, mẫu lệ cần
  Nhục quế, phục linh, lan, bạch truật
  Dùng thêm hổ phách uống liền thông.

 c. Bài thuốc: Chỉ huyễn trừ vựng thang.
      Bán hạ             12g         
      Sinh khương    3 lát         
      Ngưu tất           12g         
      Sa tiền tử         20g          
      Trạch lan          16g         
      Bạch truật         16g
      Hổ phách            6g
      Đơn sâm          20g
      Phục linh          20g
      Mẫu lệ              30g    
      Quế chi              6g
      Săc ngày 1 thang, chia làm 2 lần uống. Dùng từ 5 đến 7 thang.

 d. Bài thuốc khác: Nhị căn thang"Trung Y dược".
      Cát căn              20g
      Hải đới căn        30g
      Xuyên khung      12g
      Bán hạ               10g
      Thạch xương bồ 16g 
      Đại giả thạch      10g
      Sắc ngày 1 thang, chia 2 lần uống. Dùng liên tục 5 thang.

2.Chứng thực:
 a.Triệu chứng:
   Thường thì chóng mặt, mắt thì hoa
   Đảo lộn đất trời, cửa với nhà
   Nhắm mắt nằm không yên được mấy
   Quay cuồng chứng thực nó làm ra.

 b.Các vị thuốc dùng:
   Giao đằng, ngưu tất với hoàng cầm
   Ích mẫu, sơn chi, tang ký, thần
   Đỗ trọng, thủ ô, ma, thạch quyết
   Thêm câu: chữa rối loạn tiền đình.

 c.Bài thuốc: Thiên ma câu đằng thang.
     Thiên ma              8g
     Câu đằng            12g
     Ích mẫu              12g
     Ngưu tất             12g 
     Phục thần           12g
     Tang ký sinh        12g
     Dạ giao đằng       12g
     Đỗ trọng              10g
     Hoàng cầm          10g
     Thạch quyết minh 20g
     Hà thủ ô trắng      10g

     Sắc ngày 1 thang, chia 2 lần uống. Dùng liên tục 5 thang.

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.