Feb 26, 2021

Tác giả

Cung Diễm
Hình ảnh
Cung Diễm
#1
Tên Thật Hoàng Kim Dũng
Tuổi Nhân Mã
Sinh quán Quảng Nam
Ðịnh Cư tại Hoa Kỳ từ 1991
Hiện Ngụ tại San Jose California

Tất cả các bài của tác giả Cung Diễm:

Dòng Sông Quê Hương - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2017
Ðọc Vần Thơ Cũ Ðể Tưởng Nhớ Tạ Ký - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2015
Nhớ Tết Quê Nhà (theo Thể Phú Ðường Luật) - Phú - Feb 16, 2014
Vắng Bóng Nàng Thơ / Lỡ Một Đời Mơ! - Thơ xướng họa - Dec 13, 2013
Tưởng Nhớ Tạ Ký - Hà Thượng Nhân & huệthu họa - Thơ xướng họa - Nov 03, 2011
Thương tiếc Hà Tiên Sinh - Thơ mới hiện đại VN - Oct 13, 2011
Tìm Trăng - Thơ mới hiện đại VN - Sep 24, 2009
Trắng Cánh Hoa Quỳnh - Thơ mới hiện đại VN - Jun 20, 2009
Xin Bay Vào Quên Lãng - Thơ mới hiện đại VN - May 03, 2009
GIAI ĐIỆU MÙA XUÂN - Thơ mới hiện đại VN - May 03, 2009
Lạc Ðến Cõi Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2009
THƠ CUNG DIỄM - Thơ mới hiện đại VN - Apr 13, 2009
Niềm Riêng Một Nỗi - Cung Diễm - Hà Thượng Nhân - huệ thu - trương nhân tuấn - đỗ quý sáng - lacthủy đỗ quý bái - Thơ xướng họa - Apr 13, 2009
Còn Biết Tìm Ðâu ? - Thơ mới hiện đại VN - Apr 13, 2009
Trùng Dương Gợi Nhớ / Cũng Khỏe Re - Trường Giang & huệ thu họa thuận nghịch - Thơ xướng họa - Apr 12, 2009
Huệ Thu họa thơ Cung Diễm - Thơ xướng họa - Apr 12, 2009