Jan 16, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Thương tiếc Hà Tiên Sinh
Cung Diễm * đăng lúc 03:31:21 PM, Oct 13, 2011 * Số lần xem: 1560
Hình ảnh
#1

Tình tang tích tịch tình tang
Từ nay giã biệt phím “Đàn ngang cung”
Tài hoa ngọn bút vẫy vùng
Khác nào như lưỡi gươm vung chiến trường
Sáng ngời ánh thép Can Tương
Làm cho khiếp vía những phường túi cơm
Hà quân một thuở Chưởng môn
Súng xưa Tiền Tuyến hãy còn như vang
Ra đi để lạnh phím đàn
Nương theo hạc trắng mây ngàn vân du
Mĩm cười trong giấc thiên thu . . .

Cung Diễm

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.