Dec 12, 2019

Tác giả

ViVi
Hình ảnh
#1
#2

Tất cả các bài của tác giả ViVi:

tương tư tóc vàng - Thơ mới hiện đại VN - Jun 30, 2016
hạt nắng sông Drammen - Đường thi Việt Nam - Jun 29, 2016
Huyết Sử Cầu Hiền Lương - Thơ đấu tranh - Nov 20, 2014
nước mạt sĩ nô & Điểm mặt - Thơ đấu tranh - Nov 19, 2014
Ta Thấy Ta - Thơ đấu tranh - Jul 28, 2014
Tết Quê Cha & Chúc Đầu Năm - Đường thi Việt Nam - Feb 23, 2013
Tết Lìa Quê - Đường thi Việt Nam - Jan 06, 2013
Thế lực thù địch - Thơ đấu tranh - Jan 06, 2013
Đời Sự Đời - Đường thi Việt Nam - Dec 31, 2012
Phượng Vỡ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2012
Tù Vô Tội - Thơ mới hiện đại VN - Apr 28, 2012
Tháng Tư Ngẫm Nghĩ - Thơ đấu tranh - Apr 21, 2012
Tiếng Quốc Sầu Tháng Tư - Thơ đấu tranh - Apr 13, 2012
Việt khang điểm mặt - Thơ đấu tranh - Mar 24, 2012
Bóng Cô Đơn / Vá Thói Đời - Thơ mới hiện đại VN - Feb 25, 2012
Cát Bụi Đi Về - Thơ mới hiện đại VN - Feb 18, 2012
Lìa Quê Đón Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 25, 2012
Xuân Xa Nhà - Thơ mới hiện đại VN - Jan 25, 2012
Đón Tết Quê Người - Thơ mới hiện đại VN - Jan 24, 2012
Lìa Quê Đón Tết - Thơ mới hiện đại VN - Jan 24, 2012
Từ Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 24, 2012
Hoài Xuân - Đường thi Việt Nam - Jan 24, 2012
Ngày Tháng Không Quên - Thơ mới hiện đại VN - Nov 10, 2011
Xứ Nẫu Quê Tui - Đường thi Việt Nam - Nov 09, 2011
Ai Về Bình Định - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2011
Sĩ Mán Mường - Thơ đấu tranh - Sep 17, 2011
Dâng Bán Tài Nguyên - Thơ đấu tranh - Sep 01, 2011
Bút Ngay - Thơ đấu tranh - Apr 12, 2011
ViệTrí Sĩ - Đường thi Việt Nam - Feb 28, 2011
Vá Mộng Chờ - Đường thi Việt Nam - Feb 20, 2011
Đêm ba mươi tết - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2011
Vịnh Xuân Mèo - Đường thi Việt Nam - Feb 06, 2011
Tết Quê Cha - Thơ mới hiện đại VN - Feb 04, 2011
Hạt giống đỏ - Thơ đấu tranh - Jan 25, 2011
Đại hội Mán Mường - Thơ đấu tranh - Jan 21, 2011
Tiếng Quốc Giao Thừa - Thanh Hoàng Mến Họa - Thơ xướng họa - Jan 06, 2011
Nấm Mộ Vô Danh - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2010
Hạt Nắng Kết Sầu - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2010
Tiếng Quốc Lìa Quê - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2010
Hoa Tuyết - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2010
Mộ Tình Câm - Thơ mới hiện đại VN - Jul 14, 2010
Huế khăn sô - Thơ mới hiện đại VN - Apr 05, 2010
Chỉ một quê hương - Thơ mới hiện đại VN - Apr 05, 2010
Nhìn lại tháng tư đen - Thơ mới hiện đại VN - Apr 03, 2010
Chỉ Một Quê Hương - Thơ mới hiện đại VN - Feb 17, 2010
Tiếng Quốc hoài hương - Thơ mới hiện đại VN - Feb 15, 2010
Huế xuân tang - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2010
Người tình mất tên - Thơ mới hiện đại VN - Jan 26, 2010
Máu nhuộm Thánh Giá - Thơ đấu tranh - Jan 15, 2010
Soi bóng lệ - Thơ đấu tranh - Jan 01, 2010