Jul 13, 2020

Thơ đấu tranh

Hạt giống đỏ
ViVi * đăng lúc 05:40:23 PM, Jan 25, 2011 * Số lần xem: 1307
Hình ảnh
#1
Con vua sẽ được làm vua
Đổi đời con đảng thi đua độc quyền

Hạt giống đỏ trồng độc trị
Cha lừa, con mị, cháu gian
Dân đen khô lệ cơ hàn
Mạt gia bạc Nước, ly tan giống nòi

Chế độ tôi đòi Tàu Cộng
Chứa đầy tham vọng nô tài
Cha truyền con nối tay sai
Hiến rừng dâng đảo, lạc loài thiên thu

Phu Sĩ đảng tru tận diệt
Tướng quan quân phiệt giặc tham
Cha làm tướng, con làm quan
Đời đời nối tiếp, Hán gian nắm quyền

Tộc Việt triền miên nô lệ
Trải bao thế hệ đắng cay
Ai ơi ! Hãy góp bàn tay
Xóa nền độc trị, đổi thay sinh tồn

Vivi
Norway 25.01/2011

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.