Jul 11, 2020

Đường thi Việt Nam

Xứ Nẫu Quê Tui
ViVi * đăng lúc 08:04:01 PM, Nov 09, 2011 * Số lần xem: 1233
Hình ảnh
#1
Lâu lắm không về thăm chốn xưa
Địa thiêng sông núi tắm mây mưa
Anh hùng Xuân Thưởng muôn đời kính
Nữ kiệt Thị Xuân vạn đại thưa
Đất võ lừng danh vang vọng mãi
Nhà thơ bạc phận não nùng đưa
Ai dìa xứ Nẫu cho tui gởi
Hương khói Quang Trung hạt lệ thừa

Vivi
Norway 22.10.2011

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.