Jun 04, 2020

Đường thi Việt Nam

ViệTrí Sĩ
ViVi * đăng lúc 02:22:30 AM, Feb 28, 2011 * Số lần xem: 1357
Hình ảnh
#1

Việt cộng chủ mưu bán nước nhà
Rước Tàu, Nga cộng chiếm quê ta
Việt gian lập đảng tru nòi giống
Trí bợ kết bè nộp đất cha
Việt háo tham danh phò chế độ
Sĩ lừa hám lợi bám đời ma
Việt nô truyền nối độc tài trị
Dân tộc thiên thu máu lệ nhòa

Vivi
Norway 26.2/2011

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.