Dec 04, 2020

Tác giả

Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然
Hình ảnh
#1
#2
#3
tiểu sử tác giả

Mạnh Hạo Nhiên (689-740): người Tương Dương nay là huyện Tương Dương tỉnh Hồ Bắc, cùng thời với Trần Tử Ngang. Lý Bạch từng khen ông hết lời:

Ta mến chàng họ Mạnh,
Phong lưu rậy tiếng đồn
Tuổi xanh khinh mũ miện
Đầu bạc ngủ mây cồn
Dưới trăng nghiêng ngửa chén
Bên hoa mê mẩn hồn
Hương bay thầm đón nhận
Không với tới đầu non
(Tặng Mạnh Hạo Nhiên-Lý Bạch)
Ông từng làm quan, nhưng ông không thích hợp với đám quý tộc lạm quyền, nên rất thích nơi nhàn cư. Ông lui về ở ẩn, tìm lấy đời sống tao nhã ở Long Môn quê nhà và trong cuộc du ngoạn ở những nơi xa, khắp vùng đất. Ông đi nhiều, thấy nhiều, mạnh thơ đầy ắp những khí chất hồn hậu của thiên nhiên núi sông diễm lệ, hợp với tâm hồn trong sáng của mình.

Ông để lại hai trăm sáu mươi bài thơ. Có thể gọi thơ ông là thơ sơn thủy được. Thơ năm chữ của ông luật lệ nghiêm cách, phóng khoáng, hùng tráng, rất nổi tiếng. Bài Lâm Động Đình được nhiều người truyền tụng.


1. Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang tả 11. Phỏng Viên thập di bất ngộ 21. Túc Kiến Đức giang
2. Đề Nghĩa Công thiền phòng 12. Quá cố nhân trang 22. Túc Nghiệp Sư sơn phòng đãi Đinh Đại bất chí
3. Bồi Trương thừa tướng tự Tùng Tư giang đông bạc Chử Cung 13. Tảo hàn giang thượng hữu hoài 23. Thu đăng Lan Sơn ký Trương Ngũ
4. Chu trung hiểu vọng 14. Tầm cúc hoa đàm chủ nhân bất ngộ 24. Trừ dạ hữu hoài
5. Dạ độ Tương thuỷ 15. Tần trung cảm thu ký Viễn thượng nhân 25. Tuế mộ quy Nam Sơn
6. Dạ quy Lộc Môn ca 16. Tống Đỗ thập tứ chi Giang Nam 26. Xuân hiểu
7. Dữ chư tử đăng Hiện Sơn 17. Tống Chu Đại nhập Tần 27. Xuân tình
8. Hạ nhật Nam Đình hoài Tân Đại 18. Tống Vương thất uý Tùng Tư, đắc Dương Đài vân 28. Yến Mai đạo sĩ sơn phòng
9. Lâm Động Đình (Vọng Động Đình hồ tặng Trương thừa tướng) 19. Tây Sơn tầm Tân Ngạc
10. Lưu biệt Vương Duy 20. Túc Đồng Lư giang ký Quảng Lăng cựu du

Tất cả các bài của tác giả Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然:

Xuân hiểu - Cổ Thi Trung Quốc - Feb 17, 2013
Lâm Động Đình - nhac trung quoc - Cổ Thi Trung Quốc - Aug 15, 2008
Lưu biệt Vương Duy - Cổ Thi Trung Quốc - Aug 11, 2008
Quá Cố Nhân Trang - Cổ Thi Trung Quốc - Aug 11, 2008