Jul 12, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Quá Cố Nhân Trang
Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然 * đăng lúc 09:40:19 PM, Aug 11, 2008 * Số lần xem: 2157
Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên


孟浩然

過故人莊

故人具雞黍, 邀我至田家。
綠樹村邊合, 青山郭外斜。
開軒面場圃, 把酒話桑麻。
待到重陽日, 還來就菊花。

Quá cố nhân trang

Cố nhân cụ kê thử
Yêu ngã chí điền gia
Lục thụ thôn biên hợp
Thanh sơn quách ngoại tà
Khai hiên diện trường phố
Bả tửu thoại tang ma
Đãi đáo trùng dương nhật
Hoàn lai tựu cúc hoa.

-- Bản dịch của Trường Tương Tư --

Bạn cũ bày chơi buổi tiệc gà
Thú vui vườn ruộng khéo mời ta
Cây xanh nối cụm quanh làng xóm
Núi biếc vây thành phủ lối ra
Cửa mở , vui cùng ra ngắm Quả
Chén nâng , say chuyện cấy trồng Hoa ( Dâu)
Trùng Dương ngày tới xin quay lại
Xem Cúc khoe màu tiết tháng ba

Dịch Nghĩa

Người bạn cũ bày biện cơm gà, mời ta đến chơi nhà ở nơi vườn ruộng. Đám cây xanh mọc thành cụm ở quanh làng, ngọn núi xanh nghiêng nghiêng bên ngoài thành quách. Ra ngoài hiên đối diện với vườn rau quả, nâng chén rượu nói toàn những chuyện trồng dâu trồng gai. (Hẹn nhau) đến ngày trùng dương sẽ trở lại nơi này để chơi hoa cúc.

--Bản dịch của Trần Nhất Lang--

QUA TRẠI CỦA BẠN CŨ

Bạn xưa gà lúa sẵn rồi
Mời ta có dịp sang chơi bên nhà.
Cây xanh xóm nhỏ la đà
Nghiêng nghiêng núi biếc xa xa bên thành.
Cảnh vườn hiện trước hiên mành
Rượu khà đàm luận dâu xanh tơ tầm.
Đợi ngày trùng cửu ghé thăm
Ngắm giàn hoa cúc bên sân nở đầy.

-- Bản dịch của Phụng Hà --

Bạn cũ sẵn gà nếp ,
Mời ta viếng điền trang .
Ven thôn cây mọc sát ,
Ngoài thành núi giăng ngang .
Mở hiên, ngắm vườn tược ,
Cạn chén, kháo tằm tang .
Trùng cửu ta lại đến ,
Xem vườn cúc nở vàng .

-- Bản dịch của Châu Giang và Tương Như (Nam Trân)–

Đủ gà đủ gạo nếp;
Bạn mời ta đến nhà.
Quanh làng cây san sát;
Ngoài lũy núi tà tà.
Cửa nhòm cảnh vườn tược,
Rượu hứng truyện tằm tơ.
Hẹn đến ngày trùng cửu,
Về xem cúc nở hoa.

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Bạn cũ dọn cơm gà
Chốn ruộng vườn mời ta .
Cây xanh quanh làng xóm
Chiều núi biếc thành xa .
Đầu hiên lỏm vườn rau
Nâng chén, bàn trồng dâu
Đợi đến ngày trùng cửu
trở lại cúc tươi màu .

-- Bản dịch của NguyễnTâmHàn --

Giết gà bạn cũ đãi mời
Cảnh nhà vườn ruộng ghé chơi thâm tình
Quanh làng từng cụm cây xanh
Nghiêng nghiêng núi biếc ngoài thành ngất cao
Bên hiên vườn ngập hoa mầu
Huyên thuyên tán chuyện gai, dâu cầy bừa
Tiệc vui hẹn sẽ vui đùa
Trùng Dương trở lại vào mùa cúc hoa


-- English --

Meng haoran
STOPPING AT A FRIEND\'S FARM-HOUSE

Preparing me chicken and rice, old friend,
You entertain me at your farm.
We watch the green trees that circle your village
And the pale blue of outlying mountains.
We open your window over garden and field,
To talk mulberry and hemp with our cups in our hands.
...Wait till the Mountain Holiday --
I am coming again in chrysanthemum time.

*****************************************

My old friend\'s prepared a meal of chicken and millet,
And invited me to join him at his farmhouse.
The village is surrounded by green trees,
Blue hills slope up beyond the city wall.
The window opens onto the vegetable garden,
Where holding wine, we talk of mulberry and hemp.
We are looking forward to the autumn festival,
When I will return to see the chrysanthemums bloom.

******************************************

Old friend prepare chicken millet
Invite me to farm house
Green tree village edge join
Green hills city wall beyond slope
Open window face farm garden
Hold wine talk mulberry hemp
Wait come near bright day
Return come near chrysanthemum flower

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.