Jul 12, 2020

Cổ Thi Trung Quốc

Lâm Động Đình - nhac trung quoc
Mạnh Hạo Nhiên - 孟 浩 然 * đăng lúc 05:15:50 PM, Aug 15, 2008 * Số lần xem: 2164
Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên

孟浩然

望洞庭湖贈張丞相

八月湖水平, 涵虛混太清。
氣蒸雲夢澤, 波撼岳陽城。
欲濟無舟楫, 端居恥聖明。
坐觀垂釣者, 空有羨魚情。

Lâm Động Đình

(Vọng Động Đình hồ tặng Trương Thừa Tướng)

Bát nguyệt hồ thủy bình
Hàm hư hỗ thái thanh
Khí chưng Vân mộng trạch
Ba hám Nhạc dương thành
Dục tế vô chu tiếp
Đoan cư sỉ thánh minh
Tọa quan tùy điếu giả
Đồ hữu tiễn ngư tình

-- Bản dịch của Trần Trọng Kim --

Đến Hồ Động Đình

Mặt hồ tháng tám phẳng bằng,
Nước trời hỗn hợp một vùng trong xanh.
Khí đầm Vân mộng vây quanh,
Trồng trềnh sóng lượn lay thành Nhạc Dương.
Muốn qua thuyền vắng nghẹn đường,
Ở dưng thời trị, thẹn thuồng mày râu.
Ngồi nhìn những kẻ buông câu
Luống công mong cá, có màu gì đâu.

--Bản dịch của Trần Nhất Lang--

Phẳng yên tháng tám mặt hồ
Trời in mặt nước lững lờ xanh xanh.
Khói mây Vân Mộng bao quanh
Xa xa tiếng sóng bên thành Nhạc Dương.
Vắng thuyền muốn tới chẳng đường
Ở không cũng thấy ngại ngùng thân trai.
Ngồi xem thiên hạ câu hoài
Uổng công chờ đợi mấy ai được gì.

-- Bản dịch của NguyễnTâmHàn --

Tháng tám hồ phẳng lặng
Nước trời một mầu xanh
Đầm Vân khí toả lênh đênh
Nhấp nhô sóng lượn lay thành Lạc Dương
Muốn qua không thuyền giúp
Ở, lòng luống thẹn thuồng
Ngồi nhìn dây thả câu buông
Cá đâu chẳng thấy, lòng vương nỗi niềm

--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--

Tháng tám hồ lặng tanh
Trời nước không gian xanh
Khí trong đầm Vân Mộng
Sóng lượn Nhạc Dương thành.
Muốn đến vắng đò ngang
Ẩn cư thẹn vua quan
Ngồi nhìn người câu cá
Đợi lắm công không màng .

-- English --

A MESSAGE FROM LAKE DONGTIN TO PREMIER ZHANG

Here in the Eighth-month the waters of the lake
Are of a single air with heaven,
And a mist from the Yun and Meng valleys
Has beleaguered the city of Youzhou.
I should like to cross, but I can find no boat.
...How ashamed I am to be idler than you statesmen,
As I sit here and watch a fisherman casting
And emptily envy him his catch.


Ayouduo - Sun Drum - Artist: Ayouduo, Written and Composed by Vu Ke

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.