Dec 01, 2020

Tác giả

Bui Tông Hoàn
BÙI TÔNG HOAN

(? - ?)

Tiểu sử

Bùi Tông Hoan biệt hiệu Thủy Hiên, chưa rõ năm sinh năm mất, quê quán và hành trạng như thế nào. Chỉ biết ông làm quan dưới thời Trần Anh Tông (1293 - 1314). Thơ ông tuy còn lại rất ít nhưng cũng cho thấy một cái nhìn khỏe khoắn và tích cực của một người biết gắn bó với sự nghiệp của thời đại mình.

Tác phẩm: hiện còn 4 bài thơ, chép trong Việt Âm Thi Tập và Toàn Việt Thi Lục l, trong đó có một vai bài Văn Thượng tướng quốc công Hưng đạo đại vương, trùng với thơ Phạm Ngũ lão. Cân nhắc kỹ tiểu sử hai người, chúng tôi tạm xếp bài thơ đó cho Phạm Ngũ Lão. Do đó Bùi Tông Hoan còn lại 3 bài.

Tất cả các bài của tác giả Bui Tông Hoàn:

VŨ HẬU TÂN CƯ TỨC SỰ - Cổ thi Việt Nam - Jul 05, 2008
ĐINH MÙI CỬU NGUYỆT ĐẠI THỦY - Cổ thi Việt Nam - Jul 05, 2008
GIANG THÔN THU VỌNG - Cổ thi Việt Nam - Jul 05, 2008