Jan 25, 2020

Cổ thi Việt Nam

VŨ HẬU TÂN CƯ TỨC SỰ
Bui Tông Hoàn * đăng lúc 02:59:26 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 2010
VŨ HẬU TÂN CƯ TỨC SỰLiễm vũ phiên tình tựu kỷ hồi,

Kim triêu hoàn thị xuất mòn lai.

Thảo sinh khúc kính song my hợp,

Thủy trướng phương trì nhất nhãn khai.

Bất tảo đình nê hòa lạc diệp,

Dục khuynh thế thạch hữu niêm đài.

Nhàn trung cảnh thú hồn như hứa,

Thuyết dữ bàng nhân mạc lãng sai.

Dịch nghĩa

SAU CƠN MƯA TỨC CẢNH ĐỀ CHỖ Ở MỚI

Tan mưa hửng nắng mấy lượt rồi,

Sáng nay mới bước ra khỏi cửa.

Cỏ mọc ở lối đi quanh như đôi mày đang khép,

Nước dềnh lên ao vuông như một con mắt mở.

Không quét được đám bùn ở sân lẫn với lá rụng,

Muốn dọn đống đá trước thềm có rêu bám vào.

Cảnh thú trong lúc nhàn hồn nhiên như thế,

Bảo với ông láng giềng chớ có cười khẩy.

Dịch thơ

Hửng nắng tan mưa mấy lượt rồi,

Sớm nay ra ngõ đứng nhìn chơi.

Đường cong cỏ mượt : đôi mày khép,

Nước đẫy ao vuông : một mắt soi.

Lá lẫn bùn lầy sân khó quét,

Thềm trơn rêu mốc, đá toan dời.

Hồn nhiên trong cảnh nhàn như vậy,

Bác láng giềng xin chớ vội cười.

HUỆ CHI

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.