Jan 28, 2020

Cổ thi Việt Nam

ĐINH MÙI CỬU NGUYỆT ĐẠI THỦY
Bui Tông Hoàn * đăng lúc 02:56:55 PM, Jul 05, 2008 * Số lần xem: 1884
ĐINH MÙI CỬU NGUYỆT ĐẠI THỦY
ĐAM- ĐAM ĐÊ QUYẾTHồ-tử hà phiền lâm Hán hoàng,

Vũ công trách nhậm yếu hiền lương.

Tỏa tri nhân sự biền chi lực,

Tu bị thiên tai thủy hạn thường.

Thịnh hạ hà tằng bất lâm lạo,

Sơ xuân do bị cẩn đề phường (phòng).

Chí kim thánh chứa ưu dân thiết,

Toại hữu ky thần sách cứu hoang.

Dịch nghĩa

THÁNG CHÍN NĂM ĐINH MÙI
NƯỚC LỚN, ĐÊ ĐAM - ĐAM VỠ

Sao phải làm phiền vua Hán đến xem sông Hồ-tử,

Trách nhiệm đắp đê trị thủy cốt ở kẻ hiền tài.

Nếu sớm biết việc người phải dùng sức đến chai tay,

Thì phải phòng bị thiên tai thường xảy ra hạn úng.

Giữa mùa hè oi bức đâu từng không mưa dầm nước lũ,

Thế sao còn chưa đề phòng cẩn thận từ đầu xuân?

Nay thánh hoàng hết sức lo lắng cho dân,

Nên có kẻ bề tôi chạy việc cứu đói.

Dịch thơ

Hồ-tử phiền gì đến Hán vương?

Đê điều giao phó bậc hiền lương.

Việc dân, sớm biết còn cay cực,

Thời tiết, nên lo lúc thất thường.

Nắng gắt lẽ đâu không lũ lụt,

Đầu xuân sao chẳng chịu tìm phương?

Ngày nay thánh chúa vì dân xót,

Đã cắt người chuyên việc cứu hoang.

HUỆ CHI

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.