Jan 26, 2020

Tác giả

Phương Tấn
Hình ảnh
#1Phương Tấn

Fr HaThai TQP

Tất cả các bài của tác giả Phương Tấn:

Vớt Bình Minh Trong Đêm - Thơ đấu tranh - Mar 18, 2019
Chờ Đến Thiên Thu Một Bóng Người - Thơ mới hiện đại VN - Jan 26, 2018
Ngóng Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Jan 03, 2018
Ở Huế Nhớ Phương - Thơ mới hiện đại VN - Oct 09, 2017