Ở Huế Nhớ Phương

 

 

 

Phương Tấn

 

Ơi mắt hiền đen mắt buồn dưới phố

Không mắt nào buồn,

                          buồn hơn mắt Phương

Phố thả lầu cao phố trắng dị thường

Gió hót véo von cười nghiêng ngửa áo.

 

Gót lẫn trong sương sầu bay ảo não

Trời cũng trầm trầm thơm ngát da Phương

Cánh trắng choai choai phơ phất trong trời

Ơi Phương ơi Phương anh về nhóm lửa.

 

Xin dấy cho cao hồn reo từng bữa

Để lấy thơ hồng thắp sáng thân Phương

Sương sẽ vàng phai chảy xuống êm đềm

Mắt sẽ hiền vui nằm ve vuốt nắng.

 

Thơ thắp cho cao soi tay lụa trắng

Phương đứng bên trời chải tóc trong mai

Nắng thả lầu cao nhỏ xuống hai vai

Chim cũng chuyền vui reo đầy vạt áo.

 

Anh vuốt thân Phương ăn từng hạt bão

Anh ăn sầu em cho hết cô đơn

Yêu Phương của anh bằng nước mắt này

Chăn con chiên anh chăn từng sợi tóc.

 

Những lúc Phương biếng ăn

                                biếng ngủ

                                biếng chơi

                               hay Phương hờn khóc

Anh đấm ngực mình đổ tội cho anh

E Phương gầy thêm mắt có còn xanh

Mắt có còn xanh nằm ve vuốt nắng.

  

Ơi Huế buổi mai buổi chiều nhớ chi nhớ lạ

Ngại quê mình trời trở lấy ai hôn

Ai bồng Phương anh ngại má phai hồng

Ai khẽ đậu cho mây trời xuống nhạc.

 

Ớt chi không cay muối chi không mặn

Má lúm đồng tiền bảo chi không thương

Mùa thu quê mình thường mưa
                                                            không Phương

                   Sao lệ anh rơi dù chưa kịp khóc.

 

Sao mây bay bay cho anh tưởng tóc

Sao trời xanh xanh cho nhớ dáng Phương

A, người ngày xưa bảo có thiên đường

Anh e thiên đường nằm trong mắt ngọc

Ngọc những buồn buồn vì Phương hay khóc

Công chúa khóc nhè là Phương của anh!

 

Phương nghe đó trời thu lên lành lạnh

Lòng cũng vàng theo lá ở trong cây

Vui cũng bay theo gió ở trong ngày

Một chút lệ thêm chút buồn vừa chín.

 

Nhớ chi lạ biết môi còn mũm mĩm

Cắn ô mai răng là lúa ở trên trời

Tay cầm lược là lụa ở trên mây

Mắt là ngọc ở trong thu vừa trổ.

 

Buồn chi lạ buồn không ai buồn hộ

Hồn vi vu bay khuất ở trong trăng

Ngậm chút gió chừng có hơi Phương thở 

Phương là sương hay sóng vỗ trong anh.


                                                     Phương Tấn
          

                             (Trích thi phẩm: “Thơ Phương Tấn, tuổi 18-20”)