Dec 02, 2020

Tác giả

Hạ Tri Chương [659-744]
Hình ảnh
#1
#2

See the source image
Hạ Tri Chương 賀知章 (659-744), người Quảng Đông, tự Quý Chân. Ngoài tài thơ văn, tiểu thuyết, còn có tài viết chữ thảo, chữ lệ rất đẹp. Tính phóng khoáng, thích uống rượu. Bạn thân của Lý Bạch. Đỗ tiến sĩ, làm Thái Tử Tân Khách Bí Thư Giám, rồi từ quan về làng làm đạo sĩ. Lúc ra về vua có tặng thơ, thái tử và bá quan đều đưa tiễn.

Tất cả các bài của tác giả Hạ Tri Chương [659-744]:

Hồi Hương Ngẫu Thư - Hạ Tri Chương - Thơ dịch - Mar 12, 2017
Đề Viên thị biệt nghiệp - Đường thi Trung Quốc - May 05, 2013
Vịnh Liễu - Đường thi Trung Quốc - May 05, 2013