Jun 23, 2024

Tác giả

Lô Đồng - 盧仝 ( 778 - 835 )
Hình ảnh
#1

LƯ ĐỒNG ( 盧仝 )
( 778 - 835 ) TRUNG QUỐCLư Đồng hay còn gọi là Lô Đồng có bút hiệu là Ngọc Xuyên Tử.Người đất Tề Nguyên (nay thuộc Hà Nam của Trung Quốc,( có tài liệu khác ghi quê ở Tứ Xuyên, tỉnh Giang Tây); học rộng, thơ hay. Sống vào thời Đường Hiến Tông (802-821), ông được Đường Hiến Tông mời vào triều phong làm Gián nghị đại phu nhưng ông không nhận, chỉ thích ẩn cư trong núi Thiếu Thất, dạo chơi sơn thủy, uống trà làm thơ. Ông có bài “Trà ca”rất nổi tiếng.

Tất cả các bài của tác giả Lô Đồng - 盧仝 ( 778 - 835 ):

Tẩu bút tạ Mạnh gián nghị ký tân trà - (Trà Ca) - Cổ Thi Trung Quốc - Feb 18, 2015
Hữu Sở Tư 有所思 - Cổ Thi Trung Quốc - Oct 09, 2013
Lâu thượng nữ nhi khúc - Đường thi Trung Quốc - Mar 27, 2013
Tống Thiệu binh tào quy Giang Nam - 送邵兵曹歸江南 - Đường thi Trung Quốc - Mar 27, 2013