Jun 25, 2024

Đường thi Trung Quốc

Lâu thượng nữ nhi khúc
Lô Đồng - 盧仝 ( 778 - 835 ) * đăng lúc 02:39:40 PM, Mar 27, 2013 * Số lần xem: 1886
Hình ảnh
#1

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể), thời kỳ: Trung Đường

樓上女兒曲

Lâu thượng nữ nhi khúc

Khúc hát của người con gái trên lầu (Người dịch: kimthoty @www.tvvn.org)

誰家女兒樓上頭,
指揮婢子挂簾鉤。
林花撩亂心之愁,
捲卻羅袖彈箜篌。
箜篌歷亂五六弦,
羅袖掩面啼向天。
相思弦斷情不斷,
落花紛紛心欲穿。
心欲穿,
憑欄干。
相憶柳條綠,
相思錦帳寒。
直緣感君恩情一回顧,
使我雙淚長珊珊。
我有嬌靨侍君笑,
我有嬌蛾待君掃。
鶯花爛熳君不來,
及至君來花已老。
心腸寸斷誰得知,
玉階冪歷生青草。

Thùy gia nữ nhi lâu thượng đầu,
Chỉ huy tì tử quải liêm câu.
Lâm hoa liêu loạn tâm chi sầu,
Quyển khước la tụ đàn không hầu.
Không hầu lịch loạn ngũ lục huyền,
La tụ yểm diện đề hướng thiên.
Tương tư huyền đoạn tình bất đoạn,
Lạc hoa phân phân tâm dục xuyên.
Tâm dục xuyên,
Bằng lan can.
Tương ức liễu điều lục,
Tương tư cẩm trướng hàn.
Trực duyên cảm quân ân tình nhất hồi cố,
Sử ngã song lệ trường san san.
Ngã hữu kiều diệp thị quân tiếu,
Ngã hữu kiều nga đãi quân tảo.
Oanh hoa lạn mạn quân bất lai,
Cập chí quân lai hoa dĩ lão.
Tâm trường thốn đoạn thùy đắc tri,
Ngọc giai mịch lịch sinh thanh thảo.

Trên lầu cao một người con gái
Cùng người nhà mê mãi treo rèm
Hoa rừng trước gió bay tung
Khiến cho người ấy cũng chùng tâm tư
Đàn không hầu vén tay búng gảy
Năm sáu dây một dãy rối lên
Mặt hoa nức nở hướng thiên
Nhớ ai đàn đứt, tình bền trơ trơ
Tim rướm máu mịt mờ hoa rụng
Dựa lan can hồn cũng vỡ tan
Liễu xanh màu rất nhớ chàng
Tương tư buốt giá chăn màn gấm đơn
Nhớ khi xưa chưa hờn chưa giận
Đến cùng nhau em rất cám ơn
Này đây má núm đồng tiền
Sẽ cười lên để dành riêng tặng chàng
Mày ngài em đẹp nhưng hơi nhạt
Vẽ dùm em những nét đậm hơn
Nay còn rực rở tuổi xuân
Sao chàng không đến để cùng bên nhau
Chờ đến lúc nhạt màu hương sắc
Cánh hoa tàn chàng đến làm gì
Lòng em tan nát nhiều khi
Ngoài thềm cỏ mọc xanh rì lối hoang.Nguồn: http://www.thuvienvietnam...08-days0-orderasc-60.html

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.