Apr 12, 2024

Tác giả

Trần Trung Thuần
(Xin loi chua co tieu su tac gia nay)

Tất cả các bài của tác giả Trần Trung Thuần:

Đọc Tập Thơ Lục Bát Tản Thần Của Thi Sĩ Nguyễn Hàn Chung - Viết về tác giả & tác phẩm - Jan 06, 2024
Đọc Thơ Đặng Toản XẾP MÀU CHO TUỔI - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 23, 2023
Thơ Hay - Tiểu luận - Tạp bút - Sep 09, 2022
Nhà Thơ Ấy Đàn Bà Hay Đàn Ông, Trẻ Hay Già - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 23, 2022
Một Cuốn Sách Đáng Mong Chờ- Bốn Mươi Năm Thơ Việt Hải Ngoại - Viết về tác giả & tác phẩm - Aug 21, 2017
một bài thơ Bị-Lãng-Quên - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 12, 2011
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang Tạ Thế - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2011
Đọc Tự Truyện KIẾP LỤC BÌNH Của Hoa Hướng Dương - Viết về tác giả & tác phẩm - Apr 21, 2010
ÐỌC THƠ THANH CHƯƠNG / TÌNH BUỒN NHỚ MÃI - Viết về tác giả & tác phẩm - Mar 29, 2009
Ðọc Thơ Trần Văn Sơn - Viết về tác giả & tác phẩm - Feb 06, 2009
Bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm thừa một khổ - Biên khảo - Jun 25, 2008