Jun 23, 2024

Phú

Văn Điếu Tham Quan
Kha Tiệm Ly * đăng lúc 11:40:44 AM, Jan 26, 2018 * Số lần xem: 1623
Hình ảnh
#1

 


    


Văn Điếu Tham Quan


Kha Tiệm Ly 


Hỡi ôi!

Nước chảy lạnh lùng,
Mưa bay lất phất!
“Cây trong núi ngàn tuổi dễ tìm,
Người ở đời trăm năm khó gặp!”
Lúc sống, nhà ở mấy tầng,
Khi chết, thây vùi ba tấc!

Nhớ linh xưa,

Quyền thế ngang trời,
Uy phong lệch đất!
Đi nửa bước, hộ vệ bám kè kè,
Ho một tiếng dân đen run lập cập!

Rõ là:

Trôn con trẻ trây cứt trây phân,
“Miệng nhà quan có gang có thép!”
Mánh mung rút bòn vật liệu, mà cầu, đường nhà nước xuống cấp ào ào,
Lập lờ cắt xén đất đai, nên nhà, xe quan ngài lên đời tới tấp!
Mặc người đi đường té xuống té lên,
Thây kẻ qua cầu rớt tim rớt mật!
Nói sao xuể, bao điều vô sỉ từ nhỏ đến to,
Ghi khôn cùng, đủ lối gian manh từ A tới Z!
Xem báo viết, thiếu điều nhức óc nhức xương,
Mở “web- sai”, càng thêm tối mày tối mặt!
Thế mà,

Vào công vào việc, lơ mơ tựa giống cù lần,
Thấy của thấy tiền, lích xích như con lật đật!
Thời làm lính, học lem nhem ba chữ i tờ,
Lúc lên quan, “đậu” lủ khủ một lô bằng cấp!
Ruộng tốt trăm vuông,
Vàng ròng thiên dật!
Cược ván cờ vài tỉ, việc tưởng như đùa,
Đặt canh bạc vạn “đô”, không dè chuyện thật!
Châu đầu châu mặt cố moi dự án trên trời,
Quơ tay quơ chân cứ nhét bạc vàng đầy túi.
Là trưởng giả ai lại xài thứ bèo Phú Lễ, Gò Đen.
Đã nhà quan thì phải chơi hàng hiệu Mạc- Ten, Cô - Nhắc!
Của “chùa” đem bỏ vào tráp vào rương,
Tiền công mang đi sờ đùi sờ nách!
Tiền chùa của miễu, xài hoang vung thẳng hai tay;
Thằng cu thằng đen, chạy thuế lòi đom một khúc!
Bất lương đâu kém đám Tần Cối, Tần… chày,
Vô sỉ chẳng thua lũ Hòa Thân, Hòa… thiết! (!)

Lạ chi,

Tai trâu mặt lợn, nào dè muôn tiếng thị phi,
Mồm thép miệng gang, chẳng tiếc trăm điều hống hách!.
Báo ngày tốn bao nhiêu mực, xem chừng đàn khảy tai trâu,
Báo mạng mất bấy nhiêu công, nào khác nước ngoi đầu vịt!

Chỉ vì,

Cái óc cái tim đen cỡ mực tàu ,
Cái mặt cái mày, dày như tấm thớt!

Để rồi hôm nay,

Khi thân tại chức, chẳng xì được tiếng thơm tho,
Lúc xác ém sâu, vẫn bốc ra mùi thúi hoắc!
Ngán uy sợ thế, bao người trước mặt cúi đầu,
Miệt đức khi tài, khối kẻ sau lưng đấm c…*
Con thơ nhóc nheo mấy hệ, mặc người xưng bố, xưng ba,
Vợ trẻ mơn mởn dăm bà, mạnh kẻ đổ lờ đổ lọp!
Tim gan dơ tợ máu cùi,
Tiếng tăm thúi hơn cóc chết!
Ngưu đầu mã diện đành cúi mặt chào thua,
Quỉ sứ ma vương cũng dập đầu bái phục!

Những tưởng,

Sống, tiếng nổi lẫy lừng,
Chết, người thăm chật ních!

Nào dè,

Từ lúc xuôi tay,
Tới khi liệm xác.
Ngoài vợ con thì khóc hu hu,
Còn ai nấy đều cười khặc khặc!

Hôm nay,

Rặn dăm câu dăm chữ, thảo điếu văn thống thiết một bài,
Quệt chút ớt chút tiêu, cho làng xóm xốn xang đôi mắt!
Đã không cửa đi đến Tây Thiên,
Thì chắc ăn tìm về Địạ Ngục!
Thành kính dâng ngài,
Nói nhiều không tốt!

Ô hô! Có linh xin hưởng!

Kha Tiệm Ly 

 


 

     

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.