Dec 04, 2021

Tác giả

Quốc Việt

quoc viet 

  Trần song song

songsongvtb@yahoo.com

Tất cả các bài của tác giả Quốc Việt:

Nam Quan Hành 2 - Thơ đấu tranh - Sep 03, 2020
Đi tìm đôi mắt người Sơn Tây - Tùy bút - Bút ký - Aug 01, 2020
Bài thơ lẩy Kiều về 40 năm bên thắng cuộc: - Thơ mới hiện đại VN - Apr 15, 2015
Nhớ Biên Giới Chiều Mưa 2 - Thơ đấu tranh - Mar 30, 2015
Ngụ Ngôn Em Và Tôi - Thơ mới hiện đại VN - Nov 03, 2013
Không Đề - Thơ Mời Họa - Đường thi Việt Nam - Oct 26, 2012
Nhớ Biên Giới Chiều Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Feb 22, 2012
Hoàng Sa Hành - Thơ đấu tranh - Feb 14, 2012
Nhớ Xuân Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Feb 08, 2012
Vùng lên - Thơ đấu tranh - Jul 20, 2011
Nam Quan Hành 3 - Thơ đấu tranh - Feb 20, 2011
Cám ơn người (*) - Thơ mới hiện đại VN - Feb 15, 2011
Gởi Ông Tham Quan : - Thơ đấu tranh - Feb 07, 2011
Chùm Thơ Quốc Việt - Thơ mới hiện đại VN - Feb 06, 2011