Jun 05, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Bài thơ lẩy Kiều về 40 năm bên thắng cuộc:
Quốc Việt * đăng lúc 02:53:06 AM, Apr 15, 2015 * Số lần xem: 1369
Hình ảnh
#1
Tôi có dịp đi nhiều nơi, thăm lại bạn bè xưa, được nghe nhiều câu lẩy Kiều trong dân gian, tôi đã góp nhặt những tinh hoa trong cát đá rồi xâu lại thành một chuổi, để bài thơ có tên:


Bài thơ lẩy Kiều về 40 năm bên thắng cuộc:

Trăm năm trong cõi người ta
Con Hồng cháu Lạc một nhà giết nhau
Bốn mươi năm, cuộc bể dâu
Những điều càng thấy, càng đau đớn lòng
Cũng vì đế quốc cờ bông
Tranh hùng với đảng cờ hồng Tàu Nga
Làm đàn chim Việt tán gia
Nam Quan – Bản Giốc – Hoàng Sa chẳng còn
Kẻ thua hốc núi đầu non
Quê người băng tuyết, lòng son da chì
Kẻ ăn theo lối Bác đi
Ngày càng bi đát đảng đì dân ta
Nghĩ mình phương diện quốc gia
Có thờ Nin Mác đâu mà bất trung
Ở đời muôn sự của chung
Thắng thua đâu luận anh hùng phải chăng?
Sinh con chẳng dạy chẳng răn
Thà rằng nuôi lợn mà ăn lấy lòng
Sinh chi ra Phạm văn Đồng
Công hàm ký trọn biển đông cho Tàu !
Hôm nay mất lưới bể đầu
Mai này khai thác giếng dầu tính sao?
Chém cha cái số ba đào
Mở ra giặc Pháp, buộc vào cộng nô
Lén nhau Hội Nghị Thành Đô
Cống dâng cho giặc cơ đồ nước Nam
Trót rằng tay đã nhúng chàm
Bây giờ lúng túng nói làm sao trôi
Người mà như thế thì thôi
Đời quan quyền cũng là đời bỏ đi
Ngoại lai chủ nghĩa hay gì
Cội nguồn chối bỏ theo chi vô thần
Lũ này chẳng phải thiện nhân
Không phường bán nước, cũng quân cướp ngày
Khéo là mặt dạn mày dày
Lòng tham đã đến thế này còn tham
Nhớ vừa phỏng dái Miền nam
Đánh tiểu tư sản nát tan cửa nhà
Nghề này quen thói đảng ta
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền
Làm cho sống chẳng đặng yên
Làm cho đau khổ ưu phiền lao đao
Thằng súng ống, đứa loa rao
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi
Biết thân chạy chẳng khỏi trời
Cũng liều nhắm mắt trước lời hôi tanh
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh
Một đời dành dụm tan tành phút giây
Đồ U.S. của Nhật – Tây
Sạch sành sanh vét cho đầy túi quan
Ông ta sộc thẳng ngân hàng
Mười sáu tấn vàng theo khói tiêu ma
Ông nhỏ: đài – vải – Honda…..
Chở về miền Bắc đầy phà đầy xe
Là chiến lợi phẩm đem khoe
Khoan hồng bọn Ngụy mắc me vào tù
Lòng tham cộng cái đầu ngu
Xã hội chủ nghĩa mịt mù tương lai
Nước non tụt hậu dài dài
Xuất khẩu lao động trần ai khóc cười…
Đồng – Linh- Phiêu - Mạnh - Duẩn - Mười
Soi gương coi phải mặt người nửa không?
Miệng gào giải phóng non sông
Nhưng rồi bán nước lộn sòng thấy chưa?
Tuồng gì hoa thải hương thừa
Mượn trò ái quốc đánh lừa dân đen
*
Chẳng thơm đành giở trước đèn
Gởi về thơ quán nhờ truyền sử xanh
Hỏi thầy, hỏi mẹ, hỏi anh:
Rằng ai gây cuộc chiến tranh giống nòi?
Ai lo tự vệ mệt nhoài ?
Ai làm đất nước tôi đòi ngoại bang?
Ai dâng Bản Giốc, Nam Quan?
Ai câm miệng lúc giặc tràn Hoàng Sa?
Ai bày con đấu tố cha?
Ai là chính nghĩa – gian tà nói đi.

Quốc Việt
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.