Nov 27, 2020

Tác giả

Bay Gio Thang May
Hình ảnh
#1
#2
#3Chúc Mai
• Tên thật: Nguyễn Thị Chúc
• Sinh năm: 1939 tại Hà Nội
• Thuở nhỏ học nội trú trường Soeur Tân Định -Sài Gòn , Bảo Long và Bùi Thị Xuân Đà Lạt.
• Hiện sống và viết tại TP Đà Lạt

Tác Phẩm Đã Xuất Bản :
• DẤU HÀI VƯƠNG (thơ , 2003)
• THỜI GIAN NỖI NHỚ (in chung với Lê Bá Duy, NXB Văn Nghệ, 2006)…
• CÕI TỊCH NHIÊN (thơ , 2009)
• TÌNH KHUYẾT (thơ Chúc Mai & Lê Bá Duy, NXB Văn nghệ, 2009)

Tất cả các bài của tác giả Chúc Mai:

Huệ Thu Nối Ðiêu thơ Chúc Mai (*) - Thơ nối điêu - Jan 12, 2015
Nói Với ... Nghìn Năm Hồ Dễ - Tùy bút - Bút ký - Nov 18, 2014
Trang Thơ Chúc Mai - Thơ mới hiện đại VN - Nov 15, 2014