Jul 07, 2020

Tác giả

Vương Bột - 王勃 (649 - 675)
Hình ảnh
#1
Vương Bột
#2
tiểu sử tác giả

Vương Bột 王勃 (649-675) tự Tử An 子安,
người đất Long Môn. Sáu tuổi đã biết làm văn.
Mười sáu, mười bảy tuổi nổi danh hạ bút nên vần.

Vương có thói quen, mỗi khi làm văn,
mài mực sửa soạn nghiên bút rồi nằm đắp chăn ngủ.
Khi tỉnh dậy, cầm ngay bút viết.
Vương nổi tiếng là một thi sĩ cao danh
thời Sơ Đường (618-713).

Khoảng 675-676, lúc 27-28 tuổi,
Vương Bột bị đắm thuyền,
chết đuối ở biển Nam Hải trên đường
sang Giao Chỉ thăm cha.

Tất cả các bài của tác giả Vương Bột - 王勃 (649 - 675):

Sơn Trung 山 中 - Trong Núi - Đường thi Trung Quốc - Mar 09, 2015
Đằng Vương các - 滕王閣 - Đường thi Trung Quốc - Jul 29, 2013
Đằng Vương các tự - 滕王閣序 - Đường thi Trung Quốc - Feb 11, 2011
Đằng Vương Các (lich su) - Biên khảo - Jul 28, 2008