Jun 20, 2021

Đường thi Trung Quốc

Đằng Vương các - 滕王閣
Vương Bột - 王勃 (649 - 675) * đăng lúc 03:15:58 PM, Jul 29, 2013 * Số lần xem: 3095

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể) (thời kỳ: Sơ Đường

滕王閣

滕王高閣臨江渚
佩玉明鑾罷歌舞
晝棟朝飛南浦雲
珠簾暮捲西山雨
閒雲潭影日悠悠
日換星移幾度秋
閣中帝子今何在
檻外長江空自流

Đằng Vương các
Đằng Vương cao các lâm giang chử
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ
Hoạ đống triêu phi Nam phố vân
Châu liêm mộ quyển Tây sơn vũ
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du
Vật hoán tinh di kỷ độ thu
Các trung đế tử kim hà tại
Hạm ngoại Trường Giang không tự lưu

Gác Đằng Vương (Người dịch: (Không rõ))

Gác Đằng cao ngất bên sông đó
Đeo ngọc reo chuông ngừng hát múa
Chiều cuốn rèm châu mưa núi Tây
Sớm bay cột vẽ mây bến Nam
Đầm in mây lặng vẻ thâm u
Vật đổi sao dời trải mấy thu
Đế tử trong lầu đâu vắng bóng ?
Trường Giang ngoài cửa vẫn trôi mù...

Đây là bài thơ ở cuối bài Đăng Vương các tự.
Hãy xem đầy đủ bài tự của Vương Bột.


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Đằng Vương Các
damthanh Jul 29, 2013
https://sites.google.com/site/damthanhtt/tap-dich-tho-dhuong/dang-vuong-cac