Dec 10, 2019

Tác giả

Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao
Hình ảnh
Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao
#1
TỤ VINH

Tên thật: NGUYỄN SƯ GIAO
Sinh năm: 1935
Quê quán: Làng Tịnh Yên, Tổng Đại An, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam (Nay là thôn 14 xã Đại Lãnh huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam). Con ông Nguyễn Trọng Khả và bà Hà Thị Tuất.
Đã có thơ đăng báo Văn Nghệ TP HCM, Nhi Đồng, Hoa Cảnh, Thời Văn... Gần 30 năm sống trong cảnh mù lòa và cụt tay chân, hiện sống với vợ con ở quê.

Tất cả các bài của tác giả Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao:

Dưới trăng - Tập thơ - Oct 20, 2008
Thơ Xướng họa Nguyễn Sư Giao & Nguyễn Lãm Thắng - Thơ xướng họa - Oct 15, 2008
Bến Mơ - Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao - Tập thơ - Oct 01, 2008
Dòng sông quê hương - Tập thơ - Oct 01, 2008