Jul 12, 2024

Thơ dịch

Mười Hai Tháng Sáu
Vương Thanh * đăng lúc 04:00:17 PM, Aug 01, 2023 * Số lần xem: 278
Hình ảnh
#1
#2

 

*              
 Mười Hai Tháng Sáu

 Vũ Hoàng Chương

Trăng của nhà ai, trăng một phương
Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường
Ờ, đêm tháng sáu mười hai nhỉ
Tố của Hoàng ơi! Hỡi nhớ thương
Là thế, là thôi, là thế đó
Mười năm thôi thế mộng tan tành
Mười năm trăng cũ ai nguyền ước?
Tố của Hoàng ơi! Tố của anh
Tháng sáu mười hai – từ nay nhé
Chung đôi – từ đấy nhé lìa đôi
Em xa lạ quá đâu còn phải
Tố của Hoàng xưa, Tố của tôi
Men khói đêm nay sầu dựng mộ
Bia đề tháng sáu, ghi mười hai
Tình ta ta tiếc cuồng ta khóc
Tố của Hoàng nay Tố của ai!
Tay gõ vào bia mười ngón rập
Mười năm theo máu hận trào rơi
Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp
Khúc Cổ Bồn Ca gõ hát chơi
Kiều Thu hề Tố em ơi
Ta đang lửa đốt tơi bời Mái Tây
Hàm ca nhịp gõ khói bay
Hồ Xừ Xang Xế bàn tay điên cuồng
Kiều Thu hề trọn kiếp thương
Sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ khô
Xừ Xang Xế Xự Xang Hồ
Bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên
Kiều Thu hề Tố hỡi em!
Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng
Xế Hồ Xang khói mờ rung
Nhịp vương sầu tỏa năm cung ngút ngàn


----------------------------------------------------

The Twelfth Night of June

 Vuong Thanh’s translation of
“Mười Hai Tháng Sáu” by Vũ Hoàng Chương


The moonlight’s shining on her house
The moonlight of a faraway sky
But here in this place, the wine’s bitter on a rainy night
Oh, it’s the twelfth night of June already
O Tố of Hoàng! I miss you so!
Such is Life. Things come to an end, just like that!
Ten year of love, and now my dream shattered!
A moonlit night ten years ago,
who make a love oath promising us to be together!
O Tố of Hoàng! O Tố of mine!
The twelfth of June – Alas, from this day onward
A couple we were – but now split apart
You have become like a stranger
and no longer the Tố of Hoang of yesteryears
Tonight, amidst the liquor and smoke,
I build a tomb to bury the love in my heart
On the tombstone’s written the date of June twelfth
I regret the love that’s not to be and I cry.
The Tố that was of Hoàng is now the Tố of someone else!
I rap my knuckles on the tombstone
Alas! Ten years of love!
The blood in my heart boiling in distress and hopelessness
Suddenly I want to be like Trang Tử who burnt all his estates
Tapping my fingers and singing the bitter song “Cổ Bồn Ca”
Kiều Thu, O My Beloved
The fire’s violently burning down the West Chamber
Amidst the smoke, I wildly tap my fingers,
singing to The “Hồ Xừ Xang Xế” music notes
like a crazy man with an empty void in his heart!
O Kieu Thu, I love you forever and ever!
The sorrow in my heart keeps getting deeper and deeper
Tapping my fingers like crazy
to the “Xừ Xang Xế Xự Xang Hồ” music notes
while the smoke’s rising in the air…
Kiều Thu, My Beloved! O Kieu Thu!
Just sits down and watches the fire grows wild
Smoke’s rising between the music notes “Xế Hồ Xang”
Its haunting notes like the anguish in my heart
growing and rising to the infinite sky…


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.