Jul 12, 2024

Thơ dịch

Parting Farewell Poem - Tống Biệt Hành
Vương Thanh * đăng lúc 02:19:34 PM, Aug 03, 2023 * Số lần xem: 263
Hình ảnh
#1

 

              

 
Parting Farewell Poem
 
Tống Biệt Hành

 
Original Poem: Tống Biệt Hành, published: 1940s
Author: Thâm Tâm, Translation by Vuong Thanh, 2019Our parting farewell was not across the river
Yet, the sound of waves are in my heart
The evening light not crimson red, nor dark yellow
Yet, my friend’s clear eyes are full of sunset

I accompanied my friend to the departing place
He’d said goodbye to his family, pretending to be unconcerned
Departee! O Departee! The small road
If aspirations not met, hands empty,
then the words “return home” will never be said!
Even for three long years, aging Mom should not expect!

I know that he was sad the evening before
Now’s summer, the lotus flowers have bloomed
One sister, two sisters are like lotus flowers
Advising their brother with tears in their hearts.

I know that he was depressed this morning
Now’s not yet autumn, nature’s vibrantly joyful
The young innocent girl with soft brown liquid eyes
Putting her love for him in the handkerchief…

He departed? Oh yes, he really departed!
Rather Mom’s like a leaf flying away,
Rather his sister’s like a speck of dust,
Rather his girlfriend: an intoxicating scent of wine.

________________________________________


Tống Biệt Hành
-  Thâm Tâm, 1940

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng...
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn chưa về, bàn tay không

Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!
 
Ta biết người buồn chiều hôm trước:
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
Một chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.