May 15, 2022

Tác giả

Âu Dương Tu - 歐 陽 修
Hình ảnh
#1

Âu Dương Tu tự là Vĩnh Phú (1007-1072) người huyện Lư Lăng tỉnh Giang Tây, ông là một vị cổ văn gia, lịch sử học gia có tiếng, lại là một thi nhân tài tình phong phú. Ông hiện còn lại Lục nhất từ 3 quyển
 


 

Âu Dương Tu (1007 - 1072) có tên tự là Vĩnh Thúc hiệu "Tuý Ông" là nhà thơ thời TốngTrung Quốc.

Quê Âu Dương Tu ở Lư Lăng (nay thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc). Năm Thiên Thánh thứ 7(1030) đỗ đầu khoa thi tiến sĩ; từng giữ các chức quan Hàn lâm học sĩ, Xu mật viện phó sứ, Tham tri chính sự... Dưới thời vua Tống Thần Tông làm Binh bộ Thượng Thư, khi mất được đặt tên thụy là Văn Trung.

Âu Dương Tu là một nhà văn nổi tiếng, một nhà thơ lớn, một nhà sử học, chính trị gia và đồng thời là một nhà làm Từ xuất sắc đời Tống. Ông là người khai sáng ra thể loại "thi thoại"(bình luận và ghi chép lại các cuộc bàn luận của các thi nhân,...), cuốn "Lục Nhất thi thoại" là cuốn thi thoại đầu tiên của Trung Quốc. Ông còn viết những bài rất nổi tiếng như Tuý Ông đình kí, Mai Thánh Du thi tập tự , Thu thanh phú, Bằng đảng luận. Vì thế, Âu Dương Tu tự xưng mình là "Lục nhất cư sĩ" (cư sĩ với 6 cái "một": một vạn quyển sách, một ngàn thạch văn, một cây đàn, một bàn cờ, một bầu rượu và một thân già).

theo Wikipedia

Tất cả các bài của tác giả Âu Dương Tu - 歐 陽 修:

Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp [Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu] - Đường thi Trung Quốc - Aug 16, 2020
Thu thanh phú - 秋聲賦  - Cổ Thi Trung Quốc - Dec 11, 2014
Bài ca ngày xuân ở Tây Hồ gửi ông pháp tào họ Tạ - Đường thi Trung Quốc - Feb 17, 2013