Apr 08, 2020

Đường thi Trung Quốc

Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp - Tào Vận
Âu Dương Tu - 歐 陽 修 * đăng lúc 12:31:02 AM, Feb 15, 2018 * Số lần xem: 7026
Hình ảnh
#1

                              * đăng lúc 03:29:19 PM, Oct 12, 2016 * Số lần xem: 4587

 


    

See the source image


春日西湖寄 謝法

酒逢知己千杯少,
話不投機半句多。
遙知湖上一樽酒,
能憶天涯萬里人。

Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp - Tào Vận

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.

Dịch nghĩa:

Uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén cũng là còn ít
Nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng là còn nhiều
Mới biết ở trên hồ nâng một chén rượu
Hay nhớ đến người đi vạn dặm nơi chân trời xa xôi


See the source image

     


春日西湖寄 謝法

酒逢知己千杯少,
話不投機半句多。
遙知湖上一樽酒,
能憶天涯萬里人。

Xuân nhật Tây Hồ ký tạ pháp - Tào Vận

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.

Dịch nghĩa:

Uống rượu mà gặp bạn hiểu mình thì ngàn chén cũng là còn ít
Nói chuyện mà không hợp nhau thì nửa câu cũng là còn nhiều
Mới biết ở trên hồ nâng một chén rượu
Hay nhớ đến người đi vạn dặm nơi chân trời xa xôi

Thoát diễn thành thơ:

 

Ngày Xuân Tây Hồ
Gởi Tạ Pháp Qu
an

 

Ngàn chén sá chi với bạn hiền

Nửa câu không hợp kẻ vô duyên

Trên hồ mới gặp cùng nâng cốc

Cố nhớ người đi vạn dặm tiền

 

Hạ Thái
Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Ngày Xuân Ở Tây Hồ
hoangdieutri Feb 21, 2013
NGÀY XUÂN Ở TÂY HỒ
THƠ GỬI ÔNG TƯ PHÁP HỎ TẠ

Cùng bạn biết mình muôn chén thiếu,
Với ai khác ý nửa câu thừa.
Tren hồ cám cảnh môt chung cạn,
Góc biển thương người vạn dặm xa.

Bài dịch DiệuTrivctd smtd 21-02-2013

Kính gửi Cố Hương
Diệu Tri xin phép chuyển ngữ bài thơ trên.Nhờ góp ý nhưng gì chưa được.
Mong được dịch những bài thơ hay Cố Hương đã giới thiệu .
Kính
Hoàng Diệu Tri.
Cố Hương Feb 17, 2013
Vài ý kiến về bài thơ :
Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ pháp tào vận

Pháp tào : chức quan ngày xưa coi về tư pháp ( ở huyện , tỉnh hoặc trung ương ). Ông quan tư pháp này họ Tạ chắc là bạn tri kỷ của Âu Dương Tu .
Tây Hồ : tên hồ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Đề bài có thể hiểu :
Ngày xuân ở Tây Hồ gửi vận (thơ) đến ông tư pháp họ Tạ

Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ pháp tào vận

Kính