Jun 29, 2022

Đường thi Trung Quốc

Bài ca ngày xuân ở Tây Hồ gửi ông pháp tào họ Tạ
Âu Dương Tu - 歐 陽 修 * đăng lúc 07:08:02 PM, Feb 17, 2013 * Số lần xem: 1824
Hình ảnh
#1

 
 

春日西湖寄謝法曹歌

西湖春色歸,
春水綠于染。
群芳爛不收,
東風落如糝。
參軍春思亂如雲,
白髮題詩愁送春。
遙知湖上一樽酒,
能憶天涯萬里人。
萬里思春尚有情,
忽逢春至客心驚。
雪消門外千山綠,
花發江邊二月晴。
少年把酒逢春色,
今日逢春頭已白。
異鄉物態與人殊,
惟有東風舊相識。


 

Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ pháp tào ca

Tây hồ xuân sắc quy,
Xuân thuỷ lục vu nhiễm.
Quần phương lạn bất thâu,
Đông phong lạc như tảm.
Tham quân xuân tứ loạn như vân,
Bạch phát đề thi sầu tống xuân.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.
Vạn lý tư xuân thượng hữu tình,
Hốt phùng xuân chí khách tâm kinh.
Tuyết tiêu môn ngoại thiên sơn lục,
Hoa phát giang biên nhị nguyệt tình.
Thiếu niên bả tửu phùng xuân sắc,
Kim nhật phùng xuân đầu dĩ bạch.
Dị hương vật thái dữ nhân thù,
Duy hữu đông phong cựu tương thức.

Bài ca ngày xuân ở Tây Hồ gửi ông pháp tào họ Tạ
(Người dịch: Vũ Mộng Hùng)

Tây hồ xuân đã về
Nước xuân biếc hơn nhuộm
Trăm hoa nở rỡ ràng
Gió thổi rụng như cám
Tứ xuân lòng bác rối mấy vần
Tóc bạc thơ đề sầu tiễn xuân
Đoán biết trên hồ nâng chén rượu
Nhớ ngoài vạn dặm người một thân
Vạn dặm mong xuân dạ láng lai
Gặp xuân luống để não lòng ai
Tuyết tan ngoài cửa nghìn non biếc
Hoa nở bên sông tạnh tháng hai
Tuổi trẻ gặp xuân vui thù tạc
Ngày nay gặp xuân đầu đã bạc
Quê người cảnh vật những thờ ơ
Riêng có gió đông quen biết trước


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.