Dec 03, 2020

Tác giả

Konstantin Paustovsky

 Konstantin Paustovsky

Konstantin Georgiyevich Paustovsky (tiếng Nga: Константин Георгиевич Паустовский) (sinh ngày 31 tháng 5 năm 1892, mất ngày 14 tháng 7 năm 1968) là một nhà văn Nga nổi tiếng với thể loại truyện ngắn. Ông được đề cử Giải Nobel Văn học năm 1965


Tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt


    Bông hồng vàng, Vũ Thư Hiên dịch, Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa, 1961; Nhà xuất bản Văn học tái bản 1982 ghi bút danh: Kim Ân dịch, (Золотая роза, 1955)
    Truyện ngắn Pauxtốpxki, Hà Nội, 1962
    Mưa trong bình minh, Sài Gòn, Gió Bốn Phương xuất bản, 1966
    Chiếc nhẫn bằng thép, Nguyễn Thuỵ Ứng và Vũ Quỳnh dịch, Hà Nội: Nhà xuất bản Kim Đồng, 1973
    Vịnh mõm đen, Nguyễn Hải Hà dịch, Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh Niên, 1978 (Vịnh Kara-Bugaz, Кара-Бугаз, 1932)
    Một mình với mùa thu, Phan Hồng Giang dịch và giới thiệu, Hà Nội: Nhà xuất bản Tác phẩm mới, 1984
    Bình minh mưa, Kim Ân và Mộng Quỳnh dịch, Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học, 1984
    Câu chuyện phương bắc, Mộng Quỳnh dịch, Nhà xuất bản Hà Nội, 1987 (Северная повесть, 1938).

Tất cả các bài của tác giả Konstantin Paustovsky:

Lẵng Quả Thông (Kim Ân dịch) - Truyện ngắn - May 12, 2020