Nov 27, 2022

Tác giả

Nguyên Lạc
Từ Nguyên Lạc TX
Steven Nguyen

Attachments3:56 AM (6 hours ago)

to me
Kinh chị Huệ Thu (?)
Tình cờ biết được trang lý thú này của chị khi tiềm tài liệu về Mã Viên và Hai Bà trưng nhân ngày tưởng niệm hai bà : 6 tháng 2 AL. Xin gởi đến chị bài này làm quen. Nếu chị không "chê", chúng ta sẽ có dịp ̣(duyên) gặp lại vì tôi có rất nhiều bài đủ thể loại: Thơ, văn, biên khảo v.v…
Chúc sức khỏe
NL Garland, TX

Tất cả các bài của tác giả Nguyên Lạc:

Thơ, Hoa và Người. (1) - Tùy bút - Bút ký - Nov 07, 2022
Bài Thơ Thu Chí Của Nguyễn Du - Viết về tác giả & tác phẩm - Oct 31, 2022
Các Bài Thơ Viết Trong Tù Của Thanh Tâm Tuyền Và Tô Thùy Yên - Viết về tác giả & tác phẩm - Jul 20, 2022
Tháng Tư Lưu Vong Thấy Gì?/Tháng Tư Rưới Rượu Chiêu Hồn - Thơ mới hiện đại VN - May 10, 2022
Những Bài Thơ Cho Tháng Tư Đen - Thơ mới hiện đại VN - Apr 26, 2022
Vành Tang Tháng Tư Đen - Thơ mới hiện đại VN - Apr 20, 2022
Mười năm về lại thành phố nọ - Thơ mới hiện đại VN - Apr 08, 2022
Đố Kiều - Biên khảo - Jan 21, 2022
Nhớ Một Thời/Hồn Ca Dao/Rượu Chiều Lữ Thứ - Thơ mới hiện đại VN - Sep 21, 2021
Chuyện Khuất Lấp Giữa Mã Viện Và Hai Bà Trưng - Biên khảo - Mar 14, 2019