Oct 19, 2021

Tác giả

Nguyên Lạc
Từ Nguyên Lạc TX
Steven Nguyen

Attachments3:56 AM (6 hours ago)

to me
Kinh chị Huệ Thu (?)
Tình cờ biết được trang lý thú này của chị khi tiềm tài liệu về Mã Viên và Hai Bà trưng nhân ngày tưởng niệm hai bà : 6 tháng 2 AL. Xin gởi đến chị bài này làm quen. Nếu chị không "chê", chúng ta sẽ có dịp ̣(duyên) gặp lại vì tôi có rất nhiều bài đủ thể loại: Thơ, văn, biên khảo v.v…
Chúc sức khỏe
NL Garland, TX

Tất cả các bài của tác giả Nguyên Lạc: