Oct 19, 2017

Tác giả

Trương Thị Thanh Tâm
Truong Thi Thanh Tam
tinhnho1053@yahoo.com.vn

Tất cả các bài của tác giả Trương Thị Thanh Tâm:

Đau Tình - Thơ mới hiện đại VN - Oct 16, 2017
Mùa Hè Đã Xa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 16, 2017
Đêm Mưa Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 15, 2017
Không Còn Thơm Giấy Mới - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2017
Bức Tranh Quê - Thơ mới hiện đại VN - Sep 24, 2017