Dec 14, 2017

Tác giả

Trương Thị Thanh Tâm
Truong Thi Thanh Tam
tinhnho1053@yahoo.com.vn

Tất cả các bài của tác giả Trương Thị Thanh Tâm:

Gởi Hương Theo Gió - Thơ mới hiện đại VN - Dec 14, 2017
Hoàng Hôn Bạc Mái Tóc Thề / Thời Gian & Nỗi Nhớ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 11, 2017
Phải Chi Hôm Ấy Đừng Đưa Tôi Về - Thơ mới hiện đại VN - Dec 06, 2017
Mùa Chim Biển - Thơ mới hiện đại VN - Dec 01, 2017
Giấc Mơ Hoa - Thơ mới hiện đại VN - Nov 28, 2017
Mưa - Thơ mới hiện đại VN - Nov 21, 2017
Một Chút Lòng Đau - Thơ mới hiện đại VN - Nov 15, 2017
Sân Ga Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Nov 13, 2017
Trăm Năm Nào Ước - Thơ mới hiện đại VN - Nov 09, 2017
Anh Còn Nợ Em! - Thơ mới hiện đại VN - Nov 05, 2017
Nỗi Đau - Thơ mới hiện đại VN - Oct 30, 2017
Lầm Duyên - Thơ mới hiện đại VN - Oct 27, 2017
Đốt Thư Tình - Thơ mới hiện đại VN - Oct 24, 2017
Đau Tình - Thơ mới hiện đại VN - Oct 16, 2017
Mùa Hè Đã Xa - Thơ mới hiện đại VN - Oct 16, 2017
Đêm Mưa Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Oct 15, 2017
Không Còn Thơm Giấy Mới - Thơ mới hiện đại VN - Sep 28, 2017
Bức Tranh Quê - Thơ mới hiện đại VN - Sep 24, 2017