Đau Tình

          ***

Lỡ yêu người có vợ con
Thôi thì mong chuyện sắt son làm gì!
Trăm năm...đã lỡ xuân thì
Mười lăm, mười tám, yêu rồi lại xa

Trãi đi bao cuộc căn qua
Tình yêu đã chết, ngã ba hôm nào
Một lần lỡ nhảy qua rào
Thôi thì, duyên nợ tầm phào cố quên

Tình yêu trôi nổi lênh đênh
Một lần hụt hẫng, mông mênh đất trời
Bây giờ nhìn lại buồn thôi
Gặp chi lần nữa, người ơi nhuốm sầu

Duyên trao, lời chuốt ngọt ngào
Sông chia nhiều nhánh, tình nào cho tôi?
Ân tình sao nỡ xẽ đôi
Tội thân cho kẽ nhớ ai...đau tình!
           
Trương Thị Thanh Tâm   
                      
            Mytho