Gởi Hương Theo Gió

               ***
Ai mang đi nụ cười tôi
Lá khô đã rụng, bên đời hoàng hôn
Ngoài kia trời nổi gió giông
Bến mê...thôi đã đục dòng Tương Giang

Người đi nâng chén rượu tàn
Thuyền thơ chở ánh trăng vàng trôi xa
Chờ ai, phố chợ phù hoa
Vui đi sao để bóng tà dương phai

Còn đâu đây những chuổi ngày
Thuyền yêu vượt sóng ,chở đầy ước mơ
Đường tình trải lối vào thơ
Hương yêu mùa cũ, ai ngờ khói bay

Về đây mượn rượu để say
Cũng không quên hết, nợ vay buổi đầu
Thuyền xa sóng vỗ lao xao
Gởi hương theo gió, vẫy chào cố nhân.

            Trương Thị Thanh Tâm
                          Mytho